Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Retorn voluntari de persones immigrades als seus països d'origen

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, estableix la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió té lloc automàticament des del 14 de març de 2020, i el còmput dels termes i terminis es reiniciarà (no torna a començar de nou) en el moment en què perdi vigència la declaració de l’estat d’alarma.

En casos excepcionals en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, l’Ajuntament pot acordar motivadament mesures que es limitaran a allò estrictament necessari.

Aquestes mesures suspensives no impedeixen que la ciutadania pugui iniciar o continuar realitzat els seus tràmits de manera telemàtica.

Període de tramitació

Tot l'any

TRÀMIT MUNICIPAL

El programa de Retorn Voluntari d'Immigrants des de Catalunya, és fruït d'un conveni de col·laboració entre OIM (Organització Internacional per a les Migracions) i la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya i té com a objectiu garantir els processos migratoris en condicions humanes.

La Secretaria per a la Immigració és qui gestiona el Programa de Retorn Voluntari d'Immigrants des de Catalunya i qui resoldrà si concedeix  o no l'ajut per al retorn voluntari.

L'Oficina Tècnia de Ciutadania és qui emplena i tramita, juntament amb l'informe social requerit, les sol·licituds pel programa de Retorn Voluntari.

Què s'ofereix en aquest programa:

El Programa de Retorn Voluntari proporciona:
•Servei d'informació, suport i orientació psicosocial amb la finalitat de que la persona interessada en el retorn al seu país d’origen pugui prendre la seva decisió en base a una atenció individualitzada i a una informació actualitzada.
•Acompanyament a l'aeroport.
•Bitllet aeri internacional des de Catalunya al país d’origen de la persona sol·licitant i dels membres de la seva unitat familiar que compleixin els requisits del programa.
•Ajut de viatge de 50¤ per membre per persona fins a un màxim de 400¤ per unitat familiar.
•Ajut per a la integració al país d'origen de 400¤ per persona i d'un màxim de 1.600¤ per família.

El recurs del Programa de Retorn Voluntari es proporciona a totes les persones que figuren a la mateixa sol·licitud.

S'informa, en cada cas, sobre l'equipatge al qual es té dret i qualsevol excés del mateix ha d'anar a càrrec de la persona beneficiària del Programa.

El Programa de Retorn Voluntari es desenvolupa en funció del pressupost que s’hagi destinat al pressupost anual i fins a esgotar-lo.

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
•Les persones estrangeres immigrades sense la nacionalitat espanyola o d'un dels països dels estats membres de la Unió Europea, en situació regular o irregular, amb carència econòmica, vulnerabilitat social o d'exclusió social, que voluntàriament expressin el seu desig de retorn al seu país d'origen i que no hagin accedit a cap altre programa de retorn. •El seu cònjuge o la parella, fills i filles sempre que no tinguin la nacionalitat dels països de la Unió Europea i els fills menors d'edat amb nacionalitat dels Estats membres de la Unió Europea.
Requeriments
Requisits de les persones beneficiàries

•Estada mínima a Catalunya de 6 mesos continuats, en el moment de presentar la sol·licitud.
•No tenir obert un procediment de nacionalitat, i en el cas de tenir-lo, adjuntar la renúncia presentada al Registre Civil a on se substancia l’expedient de nacionalitat.
•En el supòsit de tenir autorització de residència o de residència i treball, s’ha de renunciar a la situació de residència i s’haurà de lliurar la targeta al Consolat/Ambaixada d'Espanya al país de retorn.
•Acollir-se a aquest programa de retorn suposa la renúncia a la seva autorització de residència i/o treball, temporal o de llarga durada en cas de ser titular.
•Autoritzar a YMCA a tractar les dades del formulari de sol·licitud per tal de valorar la candidatura.
•Autoritzar a la Generalitat de Catalunya a facilitar les dades personals i les de la unitat familiar, si l’hagués, a una altra Administració o organisme per tal de tramitar la baixa com a usuari de la sanitat pública i de qualsevol altra prestació/ajuda.
Procediments
La persona interessada presenta uns sol·licitud (instància) davant l'Oficina d'Atenció Ciutadana. 

La sol·licitud s'adreça a l'Oficina Tècnica de Ciutadania

Des de l'Oficina Tècnica de Ciutadania s'emplena i tramita la sol·licitud pel Programa de Retorn Voluntari, juntament amb l'informe social requerit.

Observacions
Persones excloses del Programa de Retorn Voluntari:

- Amb nacionalitat de la Unió Europea, o nacionals de tercers estats quan disposen de targeta de residència comunitària. Si es té doble nacionalitat i una de les dues és d'un Estat de la Unió Europea, el cas serà estudiat específicament.

- Els/les menors d'edat no acompanyats/des.

- Persones que han entrat a l'estat espanyol amb carta d'invitació.

- Que per raons mèdiques no poden viatjar soles.

- Que volen retornar a un país en guerra.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Sol·licitud Ajuntament de Vilafranca 
- Sol·licitud Generalitat de Catalunya
- Document d'identitat vigent. (Passaport i/o NIE)

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

Més sobre el tràmit

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 27/07/2018


Segueix-nos a :