Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Sol·licitud d'ajuts i subvencions per a projectes de solidaritat, de sensibilització i de cooperació al desenvolupament

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19, I REINICI A PARTIR DE L’1 DE JUNY

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, va establir la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió va tenir lloc automàticament des del 14 de març de 2020. Tingueu present que d’acord amb l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 23 de maig), i malgrat que l’estat d’alarma continua vigent, els terminis de tots els procediments es reinicien a partir del dilluns dia 1 de juny de 2020 (si es computen en dies hàbils a partir del 2 de juny, ja que l’1 de juny és festiu a Vilafranca).

TRÀMIT MUNICIPAL

Convocatòria per a la concessió d'ajuts i subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i sensibilització promoguts per ONG's de Vilafranca del Penedès. 

Preu:

Tràmit gratuït

Tramitació online

Informació general

Qui el pot demanar?
- ONG's de Vilafranca del Penedès
Requeriments

CRITERIS DE VALORACIÓ:
- Es valorarà als projectes el seu impacte en matèria de sensibilització/informació de la població del municipi de Vilafranca del Penedès, així com la seva capacitat d'implicació d'altres agents locals en el seu disseny, desenvolupament i/o avaluació.
- Es prioritzaran els projectes amb una cooperació estable i plurianual així com aquells presentats per dos o més ONGs d'implantació local.
- Es prioritzaran els projectes amb una cooperació estable i plurianual així com aquells presentats per dos o més ONGs d'implantació local.
- Es prioritzaran els projectes que acreditin la participació de diverses entitats, institucions, experts, etc. de Vilafranca del Penedès.
- Els projectes que s'ajustin a les bases de la convocatòria seran valorats pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament segons els seus criteris establerts.

Procediments
Les sol·licituds es presentaran en el Registre General d'aquest Ajuntament mitjançant signatura electrònica, emplenant la fitxa de sol·licitud que estarà a disposició dels sol·licitants a la pàgina web de l'Ajuntament i annexant el projecte corresponent seguint les instruccions del formulari adjunt en la mateixa. 

https://www.vilafranca.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=2647&idtema=0
Observacions
L'import total dels ajuts a projectes de solidaritat, de sensibilització i de cooperació al desenvolupament promoguts per ONGs de Vilafranca del Penedès en aquesta convocatòria és de 78.500,00 Euros.
La subvenció consistirà en aportacions econòmiques directes, la qual no superarà el 80% del cost total del projecte.
Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra subvenció municipal i amb les concedides per altres administracions o ens públics o privats de caràcter nacional o internacional, sempre que la suma de les subvencions no superi el cost total del projecte.
Segons acord del Ple municipal de 19 de gener de 2010, tota subvenció o ajut que concedeixi l'Ajuntament dóna lloc a la redacció i a la signatura d'un conveni per escrit que estableix els drets i els deures de les parts. Aquest document tindrà caràcter públic i serà objecte de publicació en el portal web municipal.
Impresos del tràmit

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 03/04/2020


Segueix-nos a :