Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Estratègies de dinamització del parc desocupat d'habitatges per a finalitats socials.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, estableix la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió té lloc automàticament des del 14 de març de 2020, i el còmput dels termes i terminis es reiniciarà (no torna a començar de nou) en el moment en què perdi vigència la declaració de l’estat d’alarma.

En casos excepcionals en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, l’Ajuntament pot acordar motivadament mesures que es limitaran a allò estrictament necessari.

Aquestes mesures suspensives no impedeixen que la ciutadania pugui iniciar o continuar realitzat els seus tràmits de manera telemàtica.

Període de tramitació

Fins el 20 de novembre de 2015.

TRÀMIT MUNICIPAL

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb el suport de la Diputació de Barcelona, està elaborant un estudi de definició d'estratègies de dinamització del parc d'habitatges desocupats del nostre municipi per a finalitats socials. Aquest treball està sent redactat per l'empresa "Taller d'Estudis i Serveis d'Estratègies Urbanes (TESEU), SL.P".

Un dels elements clau del treball és identificar els habitatges buits de Vilafranca del Penedès, la seva ubicació i les seves característiques per tal de fomentar la seva ocupació amb el suport de l'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament.

D'acord amb els treballs previs realitzats amb dades públiques i municipals s'ha detectat un conjunt d'habitatges amb indicis d'estar buits. És per aquest motiu que l'ajuntament es posa en contacte amb el propietari/ària de l'habitatge, per tal de demanar la seva col·laboració en la realització d'un qüestionari.

La finalitat d'aquest qüestionari, és permetre a l'Ajuntament corroborar si efectivament aquest habitatge està buit, les causes de la seva desocupació i conèixer l'opinió del propietari respecte els serveis i programes que l'ajuntament ofereix per contribuir a la seva ocupació.

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
Procediments
El qüestionari es pot respondre directament per internet i enviar-lo des de l'enllaç de la pàgina web de l'ajuntament.
També es pot descarregar, emplenar-lo i fer-lo arribar presencialment davant l'Oficina Local d'habitatge. 
Finalment, es pot descarregar, emplenar-lo i enviar-lo per correu postal en el sobre de franqueig pagat que hi haurà dins la documentació que el propi ajuntament enviarà a les persones porpietàries dels habitatges.
L'adreça de l'Oficina Local d'Habitatge és:
carrer Banys, 11, baixos
08720 Vilafranca del Penedès.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina Local d´Habitatge
C/ Cort, 14
Tel. 93 892 03 58
habitatge@vilafranca.org

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 23/01/2019


Segueix-nos a :