Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Dret d'accés a la informació pública

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19, I REINICI A PARTIR DE L’1 DE JUNY

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, va establir la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió va tenir lloc automàticament des del 14 de març de 2020. Tingueu present que d’acord amb l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 23 de maig), i malgrat que l’estat d’alarma continua vigent, els terminis de tots els procediments es reinicien a partir del dilluns dia 1 de juny de 2020 (si es computen en dies hàbils a partir del 2 de juny, ja que l’1 de juny és festiu a Vilafranca).

TRÀMIT MUNICIPAL

A través d'aquest tràmit podreu exercir el dret d'accés a la informació pública, en compliment d'allò que es disposa a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Us demanem que abans de fer qualsevol sol·licitud reviseu la informació que tenim publicada dins l'apartat de transparència de la nostra web per si ja hi apareix la informació que voleu demanar.

Preu:

Tràmit gratuït

Tramitació online

Informació general

Qui el pot demanar?
Persons físiques o jurídiques.
Requeriments
De conformitat ambel que es disposa a la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, pot demanar informació pública:
- Qualsevol persona a partir dels 16 anys (art. 18.3)
- Ho podeu demanar a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda (art. 18.1)
- No és condicionat a la concurrència d'un interès personal (art. 18.2)
Procediments
Presentar la sol·licitud presencialment a l'OAC o per internet mitjançant el formulari on line.
Temps mitjà de resolució
D'acord amb la Llei 19/2014, les sol·licituds s'han de resoldre en el termini màxim d'un mes, a comptar del dia següent a la recepció de la sol·licitud (art. 33)
Observacions
- Si l'ajuntament no resol i notifica dins el termini establert, la sol·licitud s'entendrà estimada (art. 35)
- La llei recull també els límits al dret d'accés a la informació pública (art. 21 al 24) per temes de seguretat, confidencialitat, protecció de dades personals...
- Es podrà interposar recurs potestatiu de reposició gratuït davant l'òrgan que ha dictat la resolució (art. 38) i/o davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (art. 39) www.gaip.cat
Impresos del tràmit

Documentació necessària

DNI

Com es pot tramitar

Per internet:
anar al formulari del tràmit
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 03/04/2020


Segueix-nos a :