Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Sol.licitud de subvenció per activitats físiques i esportives dirigides a persones i/o col.lectius amb mobilitat reduïda, afectacions psíquiques o altres afectacions cròniques de la salut.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, estableix la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió té lloc automàticament des del 14 de març de 2020, i el còmput dels termes i terminis es reiniciarà (no torna a començar de nou) en el moment en què perdi vigència la declaració de l’estat d’alarma.

En casos excepcionals en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, l’Ajuntament pot acordar motivadament mesures que es limitaran a allò estrictament necessari.

Aquestes mesures suspensives no impedeixen que la ciutadania pugui iniciar o continuar realitzat els seus tràmits de manera telemàtica.

Període de tramitació

Des de la data de publicació de la convocatòria en els butlletins oficials fins el dia 19 de febrer de 2018, a les 13:00 h

Termini de la sol·licitud

20 dies després de la presentació al BOP

TRÀMIT MUNICIPAL

Es objecte d’aquesta convocatòria el concurs públic per a la concessió d'ajuts i subvencions a les entitats privades, que es trobin inscrites en el registre municipal d'entitats ciutadanes, que programin i executin activitats continuades relacionades amb les activitats físiques i l'esport sense ànim de lucre dirigides a persones i/o col.lectius amb mobilitat reduïda, afectacions psíquiques o altres afectacions cròniques de la salut, durant el curs 2019/2020 (de setembre de 2019 a juny de 2020), què es considerin d’interès públic local.

Aquesta convocatòria es regirà per l’ordenança General de Subvencions aprovada pel Ple Municipal del dia 20 de juny de 2006, publicada en el BOP de data 4 d´octubre de 2006 i en el DOGC de data 23 d´octubre de 2006, i pels aspectes d´aquest document que la complementin.

Les subvencions tindran per finalitat:
- fomentar l’organització i execució d’activitats físiques i esportives continuades sense afany de lucre, d’interès col•lectiu i dirigides a persones i/o col.lectius amb mobilitat reduïda, afectacions psíquiques o altres afectacions cròniques de la salut. 

- fomentar la implicació de l’associacionisme esportiu en l’organització i execució d’activitats físiques i esportives dirigides a aquests col.lectius.
- Garantir l’accés a la pràctica d’activitats físiques i esportives a aquests col.lectius pels beneficis socials, d’integració i sobre la salut que generen

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
Podran ser beneficiaries de les subvencions regulades en aquestes bases les entitats sense ànim de lucre implantades a Vilafranca del Penedès, que es trobin inscrites en el registre municipal d'entitats ciutadanes previst en els articles 98 i següents del Reglament Orgànic Municipal, disposin de la documentació de l’entitat actualitzada a la normativa vigent i que reuneixin les condicions i portin a terme activitats físiques i esportives previstes en aquestes bases.
Requeriments
En l'apartat "documents relacionats" hi trobareu les bases de la convocatòria, on es descriuen els requisits i criteris de les subvencions.
Procediments
El previst en les bases de la convocatòria
Temps mitjà de resolució
30 dies
Observacions
El previst en les bases de la convocatòria
Impresos del tràmit

Documentació necessària

El previst en les bases de la convocatòria

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58
Regidoria d'Esports
Antic Camí de Sant Martí, 12 1a (Complex Aquàtic)
Tel. 93 817 23 18 - 93 817 37 76
pesports@vilafranca.org

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 03/03/2020


Segueix-nos a :