Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Bases per la convocatòria d'ajuts econòmics per la pràctica d'activitats físiques i esportives dels infants en ofertes fetes per les entitats esportives i ampas de vilafranca.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, estableix la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió té lloc automàticament des del 14 de març de 2020, i el còmput dels termes i terminis es reiniciarà (no torna a començar de nou) en el moment en què perdi vigència la declaració de l’estat d’alarma.

En casos excepcionals en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, l’Ajuntament pot acordar motivadament mesures que es limitaran a allò estrictament necessari.

Aquestes mesures suspensives no impedeixen que la ciutadania pugui iniciar o continuar realitzat els seus tràmits de manera telemàtica.

Període de tramitació

En funció de l'escola de procedència.

TRÀMIT MUNICIPAL

Es motiu d’aquesta convocatòria es l'atorgament d'ajuts econòmics perquè els infants realitzin activitats físiques i esportives continuades en les entitats esportives i AMPAS de Vilafranca en horari extraescolar, amb la finalitat de garantir l'accés a la pràctica d'aquestes activitats i la seva socialització en el temps de lleure.

Procediment concessió dels ajuts:
La concessió dels ajuts s'efecturà mitjançant un règim de concurrència competitiva, pel sistema de concurs. La quantia de les subvencions vindrà determinada per l'aplicació dels percentatges destinats a les activitats subvencionables en funció de:
- La situació econòmica familiar de cada un dels sol.licitats.
- El cost màxim subvencionable per a les activitats incloses en la convocatòria.
- El nombre màxim d'activitats subvencionables.

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
Els ajuts que atorga aquesta convocatòria van destinats a infants que participen de forma continuada i regular en activitats físiques i esportives organitzades i executades directament per les entitats esportives i AMPAS de Vilafranca durant el curs 2018/2019.
Observacions
El previst en les bases de la convocatòria
Impresos del tràmit

Documentació necessària

El previst en les bases de la convocatòria

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 10/03/2020


Segueix-nos a :