Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

FUE. Consulta prèvia de classificació de l'activitat.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

Es pot presentar en qualsevol moment.

TRÀMIT MUNICIPAL

Aquest tràmit permet a les persones o empreses que pretenen realitzar una activitat, fer una consulta sobre la classificació d'aquesta i, per tant, de la tramitació administrativa municipal que li és d'aplicació.

La descripció aportada de l'activitat a desenvolupar ha d'esser el més amplia possible per tal de poder classificar-la correctament.

Preu:

El previst a l'Ordenança Fiscal núm. 5

Informació general

Qui el pot demanar?
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.
Requeriments
Cal aportar avantprojecte, estudi previ o qualsevol documentació que defineixin suficienment l'activitat.

Abans de presentar la sol·licitud de consulta prèvia de classificació d'una activitat s'haurà de liquidar l'import de la Taxa corresponent mitjançant autoliquidació que se gestionarà davant les oficines de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Temps mitjà de resolució
Es procedirà a la resposta en el termini màxim d'un mes.
Impresos del tràmit

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 05/02/2019


Segueix-nos a :