Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > Tràmits > Per a empreses i professionals/Finestreta Única Empresarial (FUE) > Detall
Administració Oberta

FUE. Comunicació prèvia municipal d'establiments no permanents desmuntables.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

Es pot presentar en qualsevol moment.

TRÀMIT MUNICIPAL

És el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses interessades en l'obertura d'un establiment no permanent desmuntable, han de posar en coneixement de l'ajuntament els requisits o elements relatius a l'obertura d'un establiment d'aquest tipus on en preveu celebrar espectacles públics o activitats recreatives.

Se sotmeten a aquest règim els locals o les construccions conformats per estructures desmuntables o per instal·lacions fixes portàtils, constituïdes per mòduls o elements metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que permeti operacions de muntatge, desmuntatge o trasllat, amb caràcter itinerant o sense. Poden ser coberts totalment o parcialment, i oberts o tancats (annex I punt VI.1.b) del Decret 112/2010, de 31 d'agost).

Preu:

El previst a l'Ordenança fiscal núm. 2

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona física o jurídica que vol obrie un establiment, local o construcció, no permanent desmuntable, per a realitzar-hi espectacles públics o activitats recreatives. Es podrà fer a través de representant legal, amb declaració de la representació amb la qual s'actua..
Requeriments
Haver obtingut l'autorització per a l'ocupació del domini públic on es colen ubicar les instal·lacions no permanents desmuntables, si és el cas.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

1. Comunicació prèvia acompanyada de la documentació que es detalla en aquest punt.

2. Declaració responsable del fet que l'establiment o l'activitat compleix els requisits establerts per l'Ordenança i la normativa vigent d'aplicació.

3. Autorització per a l'ocupació del domini públic on es volen ubicar les instal·lacions no permanents desmuntables.

4. Declaració responsable de la persona titular de la disponibilitat de la finca, si és el cas.

5. Informe i certificació de la Generalitat en matèria d'incendis, d'acord amb el que disposa l'article 23 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

6. Autorització d'abocament a la llera pública o al mar, si és el cas.

7. Declaració responsable de la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc i en la qual es faci constar les quanties contractades, acompanyada del rebut vigent, d'acord amb el Decret 112/2010, de 31 d'agost (article 83).

8. Justificant de pagament de la Taxa.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 06/02/2019


Segueix-nos a :