Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Justificacions de la convocatòria d'ajuts econòmics per la pràctica d'activitats físiques i esportives dels infants en ofertes fetes per les entitats esportives i ampas de vilafranca, durant el curs 2018/2019.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

De l'1 al 12 de juliol de 2019

TRÀMIT MUNICIPAL

El motiu d’aquesta convocatòria era l'atorgament d'ajuts econòmics perquè els infants realitzin activitats físiques i esportives continuades en les entitats esportives i AMPAS de Vilafranca en horari extraescolar, amb la finalitat de garantir l'accés a la pràctica d'aquestes activitats i la seva socialització en el temps de lleure.

Les justificacions que hauran de presentar els sol.licitants als que s'ha concedit un ajut són les següents: 

▪ Certificat realitzat l'entitat organitzadora de l'activitat, emès en el model E01 .
▪ Projecte de l'activitat en que participa el sol.licitant, emès per l'entitat organitzadora en el model E02 de l’annex. Aquest document només caldrà presentar-lo una sola vegada si les dades no varien.
▪ Justificants de pagaments de l'activitat

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
Els ajuts que atorgava aquesta convocatòria van destinats a infants que participen de forma continuada i regular en activitats físiques i esportives organitzades i executades directament per les entitats esportives i AMPAS de Vilafranca durant el curs 2018/2019.
Requeriments
Les justificacions que hauran de presentar els sol.licitants als que s'ha concedit un ajut són les següents:
▪ Certificat realitzat l'entitat organitzadora de l'activitat, emès en el model E01 .
▪ Projecte de l'activitat en que participa el sol.licitant, emès per l'entitat organitzadora en el model E02 de l’annex. Aquest document només caldrà presentar-lo una sola vegada si les dades no varien.
▪ Justificants de pagaments de l'activitat
Procediments

Entregar la documentació al registre d'entrada de l'Ajuntament de Vilafranca o a les oficines de la Regidoria d'Esports al Complex Aquàtic.

Impresos del tràmit

Documentació necessària

▪ Certificat realitzat l'entitat organitzadora de l'activitat, emès en el model E01 .
▪ Projecte de l'activitat en que participa el sol.licitant, emès per l'entitat organitzadora en el model E02 de l’annex. Aquest document només caldrà presentar-lo una sola vegada si les dades no varien.
▪ Justificants de pagaments de l'activitat

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58
Regidoria d'Esports
Antic Camí de Sant Martí, 12 1a (Complex Aquàtic)
Tel. 93 817 23 18 - 93 817 37 76
pesports@vilafranca.org

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 01/07/2019


Segueix-nos a :