Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Queixa en matèria de consum

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19, I REINICI A PARTIR DE L’1 DE JUNY

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, va establir la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió va tenir lloc automàticament des del 14 de març de 2020. Tingueu present que d’acord amb l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 23 de maig), i malgrat que l’estat d’alarma continua vigent, els terminis de tots els procediments es reinicien a partir del dilluns dia 1 de juny de 2020 (si es computen en dies hàbils a partir del 2 de juny, ja que l’1 de juny és festiu a Vilafranca).

Termini de la sol·licitud

Tot l'any

TRÀMIT MUNICIPAL

La queixa formalitzada per escrit permet deixar constància d'uns fets que la persona consumidora desitja que l'Administració conegui i que els faci arribar a l'empresa per tal que pugui millorar la qualitat del servei i/o l'atenció que presta als seus clients. Per exemple: tracte inapropiat, excessiu temps d’espera, cues...

Preu:

Tràmit gratuït

Tramitació online

Informació general

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona que tingui la condició de consumidora o usuària i que estigui domiciliada a Vilafranca o hagi adquirit un producte o servei en aquest municipi. Segons la normativa actual, són consumidores les persones físiques o jurídiques que actuen en el marc de les relacions de consum, en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional. També tenen aquesta consideració els socis cooperativistes en les relacions de consum amb la cooperativa. A partir de l’1 d’abril de 2015 els drets i obligacions del Codi de Consum són aplicables també a les relacions entre els prestadors de serveis bàsics i de serveis de tracte continuat i els treballadors autònoms i les microempreses d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig
Requeriments
La persona interessada que presenta la queixa ha de ser la titular del bé o del servei. Si es tracta d'un representant autoritzat o de la persona usuària del servei, cal adjuntar una autorització signada pel titular del contracte.
Procediments
La persona interessada s'ha d'adreçar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- de l'Ajuntament de Vilafranca on podrà presentar el full oficial de reclamació/queixa/denúncia prèviament emplenat a l'establiment o bé podrà demanar dia i hora de visita per fer el tràmit presencialment al Servei Municipal de Consum,  trucant al telèfon 938920358 o al correu oac@vilafranca.org 
Cal que presenti el formulari de reclamació/queixa/denúncia emplenat i adjuntar-hi còpia dels documents o proves de què disposa.
Per tal de resoldre les queixes de les persones consumidores el Servei Municipal de Consum es posa en contacte amb l'empresa per posar els fets en el seu coneixement i demanar-li que prengui les mesures adients per millorar el servei d'atenció al client. 
L'empresa resta obligada a donar resposta a les queixes i reclamacions rebudes al més aviat possible, en qualsevol cas en el termini d'un mes des que són presentades.Temps mitjà de resolució
De un a tres mesos
Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Impresos del tràmit

Documentació necessària

Còpia de la documentació provatòria de la relació de consum: pressupost, contracte, tiquet, albarà o factura de compra, publicitat, certificat de garantia, etiqueta, instruccions d'ús...

Com es pot tramitar

Per internet:
anar al formulari del tràmit
Per correu

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

Més sobre el tràmit

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 30/05/2018


Segueix-nos a :