Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Sol·licitud de participació com a empresa/entitat expositora a les Fires de Maig

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19, I REINICI A PARTIR DE L’1 DE JUNY

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, va establir la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió va tenir lloc automàticament des del 14 de març de 2020. Tingueu present que d’acord amb l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 23 de maig), i malgrat que l’estat d’alarma continua vigent, els terminis de tots els procediments es reinicien a partir del dilluns dia 1 de juny de 2020 (si es computen en dies hàbils a partir del 2 de juny, ja que l’1 de juny és festiu a Vilafranca).

Període de tramitació

de 19 de febrer a 1 de maig de cada any

Termini de la sol·licitud

1 de maig

TRÀMIT MUNICIPAL

La sol.licitud de participació com a empresa o entitat expositora a les Fires de Maig de Vilafranca amb les condicions de participació en quant a superfície de l'espai contractat i ubicació dins el recinte firal.

Preu:

Tràmit gratuït

Tramitació online

Informació general

Qui el pot demanar?
Les empreses (ja siguin persona física o jurídica) o entitats que prèviament hagin realitzat la preinscripció per participar a les Fires de Maig (veure apartat tràmits relacionats) i haver rebut la resposta de l'equip comercial de les Fires de Maig.
Requeriments
Les Fires de Maig són una fira multisectorial on tenen cabuda empreses dels sectors: 

Alimentació (gastronomia: embotits, formatges, coques, cerveses artesanes, foodtrucks...)
Automoció (automòbils, vehicles comercials, caravanes i autocaravanes, motocicletes, quads, altres tipus de vehicles, a excepció dels agrícoles, i els serveis relacionats)
Comerç i Serveis (comerç i serveis relacionats amb: la llar, la persona, l’empresa, el lleure i la cultura)
Entitats i Associacions
Maquinària Agrícola
(tractors, maquinària agrícola, altres vehicles agraris, accessoris i els serveis relacionats amb el sector agrícola) 

S'ha de presentar l'imprès requerit per a cada sector, degudament emplenat i amb signatura a tots els fulls que l'integren, en el cas de tramitar-ho presencialment en format paper, i amb signatura digital en el full on es requereix la signatura.
Procediments
L'empresa interessada que vulgui participar a les Fires de Maig podrà sol·licitar-ho on-line mitjançant certificat digital o DNI electrònic i excepcionalment i només de manera presencial davant l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Cort, 14 baixos) quan l'empresa sigui una persona física i no diposi ni de certificat digital ni de DNI electrònic.

Cal que llegiu detingudament el procediment per emplenar i enviar la sol.licitud que trobareu a l'apartat DOCUMENTS.
Silenci administratiu

Negatiu

Impresos del tràmit

Documentació necessària

Juntament amb el formulari del tràmit, que trobareu a la part inferior, haureu de transmetre l'imprès editable, corresponent al sector de l'empresa, que us podeu descarregar a l'apartat IMPRESOS relacionats.

L'imprès editable és un únic excel que consta de:
- Sol.licitud específica del sector 
- Lloguer de mobiliari 
- Document SEPA 
En el cas d'empreses del sector alimentació, també incorpora:
- Declaració responsable 
- Normativa especiífica

S'haurà de descarregar, emplenar, passar a pdf i signar digitalment, guardar-lo a l'ordinador per adjuntar-lo posteriorment al formulari del tràmit. En cas de tramitació presencial cal signar tots els fulls.

a l'apartat DOCUMENTS trobareu les indicacions per emplenar i tramitar la sol.licitud

Com es pot tramitar

Per internet:
anar al formulari del tràmit
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 14/02/2020


Segueix-nos a :