Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Renunciar a una sepultura a favor de l'ajuntament.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19, I REINICI A PARTIR DE L’1 DE JUNY

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, va establir la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió va tenir lloc automàticament des del 14 de març de 2020. Tingueu present que d’acord amb l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 23 de maig), i malgrat que l’estat d’alarma continua vigent, els terminis de tots els procediments es reinicien a partir del dilluns dia 1 de juny de 2020 (si es computen en dies hàbils a partir del 2 de juny, ja que l’1 de juny és festiu a Vilafranca).

TRÀMIT MUNICIPAL

La persona titular d'un dret funerari (nínxol, panteó o sepultura) pot renunciar al mateix en favor de l'ajuntament sempre que no sigui de lloguer.

Preu:

Un cop feta la retrocessió, l'ajuntament abonarà una quantitat en funció de l'antiguitat i planta del nínxol.

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona titular del dret funerari.
Procediments
- La persona titular del dret funerari presenta escrit de renúncia del mateix en favor de l'ajuntament.
- El Departament de Governació comprova que dita persona es trobi al corrent de pagament de la Taxa.
- Un cop es troba correcta tota la documentació es dicta Resolució de renúncia del dret funerari en favor de l'ajuntament. 
- L'ajuntament notifica la resolució de la renúncia a la persona interessada i realitza l'ingrés de l'import de la retrocessió en el compte bancari especificat en el document d'autorització bancària.
Observacions
Els nínxols que continguin restes que faci més de dos anys que no s'ha produït inhumacions i vulguin fer un trasllat de les restes a un altre nínxol o a un altre cementiri, hauran de tramitar-ho directament amb l'empresa adjudicatària dels serveis funeraris a la nostra vila. En aquest cas, les despeses derivades aniran a càrrec de la persona interessada. D'altra banda, si les restes indicades es volen traslladar a la sepultura general, aquest trasllat no tindrà cost per a la persona interessada.

Impresos del tràmit

Documentació necessària

Si la persona titular del dret és viva:
- Sol·licitud de retrocessió en favor de l'ajuntament.
- DNI de la persona titular del dret.
- Original del títol de la sepultura.
- Document d'autorització bancària per a transferències.

Si la persona titular del dret és difunta:
- Sol·licitud de canvi de titularitat del dret funerari a favor seu i posterior retrocessió en favor de l'ajuntament.
- DNI de la persona interessada i de la resta d'hereus.
- Documentació d'acceptació d'herència, o declaració d'hereus intestada (ab intestado) o bé llibre de família.
- Renúncies de la resta de beneficiaris o hereus.
- Original del títol de la sepultura.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 08/02/2019


Segueix-nos a :