Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Baixa de la concessió temporal (lloguer) de la titularitat d'una sepultura.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

TRÀMIT MUNICIPAL

La baixa de la concessió temporal (lloguer) d'un nínxol podrà ser declarada per renúncia expressa de la persona titular.

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona titular del dret funerari temporal (lloguer) d'una sepultura.
Procediments
- La persona titular d'un dret funerari temporal (lloguer) demana la baixa de dita concessió temporal.
- El Departament de Governació comprova la titularitat esmentada i que no quedin pagaments pendents de la Taxa.
- Un cop verificada la informació anterior es dicta una Resolució de baixa de la concessió temporal, la qual es notifica a la persona interessada i a l'Organisme de Gestió Tributària.
Observacions
El nínxols que continguin restes i que faci més de dos anys que no s'ha produït cap inhumació, quan es demani la baixa de la concessió temporal es podrà demanar el trasllat de dites restes a un altre nínxol o a un altre cementiri, amb les despeses a càrrec de la persona interessada. Per a dita gestió la persona interessada s'ha d'adreçar directament a les oficines de l'empresa que té la gestió del cementiri de Vilafranca del Penedès.

Si dites restes es volen traslladar a la sepultura general del cementiri de Vilafranca, en aquest cas no hi ha cap despesa a càrrec de la persona interessada i s'haurà de fer constar en l'escrit de baixa de la concessió temporal presentat davant l'ajuntament.

L'ajuntament s'encarregarà de notificar el trasllat de la resolució.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

Si la persona titular és viva:
- Sol·licitud de baixa de la concessió temporal.
- Últim rebut de la taxa de manteniment de la sepultura.
- DNI

Si la persona titular és morta:
- Sol·licitud de baixa de la concessió temporal.
- Últim rebut de la taxa de manteniment de la sepultura.
- DNI de la persona interessada.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 08/02/2019


Segueix-nos a :