Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Piscines d'ús públic: sol·licitud d'autorització sanitària de funcionament o comunicació de baixa.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

Tot l'any

TRÀMIT MUNICIPAL

Les piscines obertes al públic, necessiten disposar d’una autorització sanitària de funcionament que ha d’atorgar l’Ajuntament.

Per al seu funcionament cal que s’ajustin als requisits que determinen el decret 95/2000, el decret 165/2001 i Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines.

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Requeriments
Per a sol•licitar aquesta autorització, cal complimentar l’imprès corresponent i acompanyant a la sol•licitud, caldrà presentar un projecte que inclogui:

a) Informe sobre la previsió d’aforament màxim
b) Descripció detallada de les instal•lacions on es faci constar expressament el sistema de tractament de l’aigua.
c) Descripció del servei de salvament i socorrisme d’acord amb l’aforament previst
d) Descripció de tots els punts i activitats generadors o possibles generadors de risc, i dels sistemes d’autocontrol que s’aplicaran per garantir la seguretat de les persones usuàries
e) Proposta de normes de règim intern i indicació dels mitjans que s’utilitzaran per posar-les en coneixements de les persones usuàries.
Procediments
Un cop presentada la sol·licitud, es valorarà la memòria tècnica i si es considera que la instal·lació compleix els requisits, es farà una autorització provisional fins que es dugui a terme la inspecció sanitària. Si no, s'emetrà un informe d'esmenes.

Un cop feta la inspecció sanitària s'emetrà l'autorització definitiva si no hi ha esmenes a resoldre.
Temps mitjà de resolució
3 mesos
Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Impresos del tràmit

Documentació necessària

Cal adjuntar a la sol·licitud una memòria tècnica que inclogui, com a mínim, tots els punts descrits a l'apartat de requeriments.

En el cas de comunicació d'una baixa, només cal presentar l'imprès del tràmit omplert.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

Més sobre el tràmit

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 23/01/2019


Segueix-nos a :