Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Fue: Sol·licitud de comunicació de número de registre del cens municipal d'establiments alimentaris

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19, I REINICI A PARTIR DE L’1 DE JUNY

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, va establir la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió va tenir lloc automàticament des del 14 de març de 2020. Tingueu present que d’acord amb l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 23 de maig), i malgrat que l’estat d’alarma continua vigent, els terminis de tots els procediments es reinicien a partir del dilluns dia 1 de juny de 2020 (si es computen en dies hàbils a partir del 2 de juny, ja que l’1 de juny és festiu a Vilafranca).

TRÀMIT MUNICIPAL

Una de les competències municipals en matèria de salut pública és la gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç minorista, del servei i la venda directa d’aliments preparats als consumidors, com a activitat principal o complementària d’un establiment, amb repartiment a domicili o sense i de la producció d’àmbit local. 

Per al desenvolupament d’aquesta competència, l’Ajuntament ha de disposar d’un Cens d’Establiments Alimentaris. En aquests cens, s’assigna a cada establiment un número de registre únic.

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Requeriments
Perquè un establiment estigui inclòs al Cens Municipal d'Establiments Alimentaris cal:

- Cal haver presentat simultàniament amb la comunicació d'obertura o declaració responsable d'establiment, la declaració responsable d'establiment alimentari.
 - Cal haver obtingut la llicència d'activitat de l'establiment si està subjecte a aquest règim. 
- Només podran sol·licitar aquests registre els establiments subjectes per normativa a vigilància sanitària municipal (minoristes i empreses d'àmbit local).
Procediments
Els titulars dels establiments, per al desenvolupament d’algunes activitats (distribució a altres empreses o a col•lectivitats, venda ambulant, etc) necessiten conèixer aquest número de registre.

Per a sol·licitar-lo cal omplir l'imprès corresponent.
Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Observacions
L'establiment que sol·liciti aquest número rebrà una comunicació del Servei de Salut i Consum.
Impresos del tràmit

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 23/01/2019


Segueix-nos a :