Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Sol·licitud de Primera Acollida

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, estableix la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió té lloc automàticament des del 14 de març de 2020, i el còmput dels termes i terminis es reiniciarà (no torna a començar de nou) en el moment en què perdi vigència la declaració de l’estat d’alarma.

En casos excepcionals en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, l’Ajuntament pot acordar motivadament mesures que es limitaran a allò estrictament necessari.

Aquestes mesures suspensives no impedeixen que la ciutadania pugui iniciar o continuar realitzat els seus tràmits de manera telemàtica.

Període de tramitació

Tot el any.

TRÀMIT MUNICIPAL

L'acollida és la primera etapa on la persona nouvinguda o retornada inicia el procés d'integració dins de la nostra societat.

El Servei d'Acolllida s'organitza en accions formatives i informatives, estructurades, a partir de les necessitats de coneixements de les persones sol·licitants.

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
Les persones empadronades al municipi..
Requeriments

Estar empadronat/da a Vilafranca del Penedès.

Procediments
Cal presentar les sol·licituds a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. C/ de la Cort, 14, planta baixa.

Les sol·liciutds seran adreçades a Convivència i Ciutadania que es posarà en contacte telefònicament amb la persona per convocar-la a una entrevista. On es valorarà l' itinerari formatiu i individual.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

Sol·licitud de Primera Acollida. Podeu descarregar el formulari a la següent adreça web:  
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/02_tramits/formularis/99287.pdf

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Pàgina inicial de Tràmits

Més sobre el tràmit

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 03/04/2020


Segueix-nos a :