Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Reserva d'instal.lacions i aules del Servei d'Ocupació.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19, I REINICI A PARTIR DE L’1 DE JUNY

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, va establir la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió va tenir lloc automàticament des del 14 de març de 2020. Tingueu present que d’acord amb l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 23 de maig), i malgrat que l’estat d’alarma continua vigent, els terminis de tots els procediments es reinicien a partir del dilluns dia 1 de juny de 2020 (si es computen en dies hàbils a partir del 2 de juny, ja que l’1 de juny és festiu a Vilafranca).

Període de tramitació

Durant tot l'any.

TRÀMIT MUNICIPAL

El servei d'Ocupació posa a disposició les instal.lacions i espais de La Fassina.
Són els següents:

- Sales i despatxos per entrevistes o petites reunions 
-  Aules de formació (15-20 persones) amb portàtil i pissarra digital, sensematerial fungible. 
-  Aules de formació (15-20 persones) amb portàtil, pissarra digital i equip Netbooks, sense material fungible.
- Aules de noves tecnologies (16 persones), amb pissarra digital, sense material fungible.
- Sala d’actes (80 persones ) amb portàtil i pissarra digital, sense material fungible.
- Aula de cuina amb equipament (15 persones). 

Els preus de la reserva s'estableixen d'acord amb l'ordenança de preus públics (veure enllaç annex).

D'acord amb l'article 14.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones físiques poden escollir el mitjà de relació amb l'Administració Local. Per poder rebre notificacions electrònicament, hauran d'autoritzar l'ús d'aquest canal marcant la casella d'autorització i facilitant el correu electrònic i el telèfon mòbil de contacte.

D’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents: les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col•legiació obligatòria, en exercici de l’activitat professional esmentada, i els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament.

Tramitació online

Informació general

Qui el pot demanar?
Les persones físiques. Les persones jurídiques ( empreses, entitats, associacions,etc.), amb un representant degudament autoritzat.
Procediments

Per a tramitacions presencials, és imprescindible aportar el document identificatiu oficial de la persona que presenta el tràmit per tal de verificar-ne la identitat.
Si la presentació de documentació la fa una altra persona, heu d'aportar l'autorització degudament emplenada, juntament amb una fotocòpia del document identificatiu oficial de l'interessat.

Un cop realitzada la sol.licitud l'equip tècnic es posarà en contacte amb l'empresa sol.licitant per a efectuar la gestió corresponent.
Temps mitjà de resolució
Màxim 3 setmanes. En un període de 3-5 dies s'establirà contacte amb la persona, entitat o empresa sol.licitant.
Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Observacions
En cas de requerir més informació complementària podeu contactar amb el Servei d'Ocupació mitjançant el telèfon 938 920 358 o el correu electrònic ocupacio@vilafranca.org, o presentar-se a l'Avinguda Catalunya, 22.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

No es requereix

Com es pot tramitar

Per internet:
anar al formulari del tràmit
Per telèfon
Per correu
Presencialment
Servei d'Ocupació i Formació.
Av. de Catalunya, 22 - La Fassina
Tel. 93 817 19 95
ocupacio@vilafranca.cat

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 30/03/2020


Segueix-nos a :