Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Sol·licitud d’habitatge de lloguer amb serveis per a la gent gran de la Fundació Amàlia Soler

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

Del 5 al 23 de novembre de 2018, ambdós inclosos

TRÀMIT D'ALTRES ADMINISTRACIONS

Els pisos de lloguer amb serveis són una alternativa a la necessitat d’habitatge per a persones grans amb dificultats.
La promoció d’habitatges de lloguer amb serveis del carrer Migdia número 22, consta de 12 pisos dissenyats especialment per a gent gran. Els ha construït l’Ajuntament de Vilafranca i els ha comprat la Fundació Amàlia Soler, entitat amb una llarga trajectòria en el sector social, especialment en l’àmbit de la gent gran i també en la gestió d’habitatge.
La distribució és de 8 pisos d’1 habitació i 4 pisos de 2 habitacions més un terrat amb bugaderia comunitària i sala polivalent.
Aquests pisos tenen les condicions adequades per tal que les persones grans amb certes necessitats tinguin més seguretat, mobilitat i accessibilitat, tant pel que fa que tinguin determinats serveis com a la inexistència de barreres arquitectòniques. Disposen de banys adaptats amb una dutxa arran de paviment i seient abatible per facilitar l’accés i evitar caigudes. També permeten l’accés ràpid a serveis bàsics de Vilafranca ja que són molt cèntrics.
Per tal de facilitar també la gestió dels rebuts de lloguer mensual de cada pis, s’ha optat per fer una quota única amb tot inclòs, el lloguer, la comunitat, l’electricitat, la calefacció, l’aigua i l’assegurança del pis.
Els pisos tenen unes condicions per facilitar l’autonomia personal de les persones i afavoreixen la vida comunitària. Són funcionals, adaptats i compten amb la instal•lació de plaques solars que compleixen amb els criteris de sostenibilitat, permetent un estalvi energètic.

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit
Requeriments

Consulta els requisits en aquest document


Documentació necessària
Per tal de no obstruir les dates d’aquesta convocatòria es demana que es presentin amb rigor tots els documents sol•licitats a continuació, ja que qualsevol mancança pot donar lloc que no es pugui valorar la sol•licitud en els terminis previstos.

- Fotocòpia de la sol·licitud (la podeu descarregar aquí). Aquesta còpia s’haurà de conservar com a resguard, un cop presentada. 

- Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i de les persones amb qui vagi a conviure

- Fotocòpia certificat de reconeixement de discapacitat i/o de dependència del segon o tercer membre de la unitat de convivència, si s’escau, expedit per la Generalitat de Catalunya

- Fotocòpia declaració de la renda de l’últim any presentat, de tots els membres. En el cas que no es tingui l’obligació de fer declaració de renda, caldrà aportar el certificat d’imputacions emès per hisenda, que són uns 10 dies en arribar

- Empadronament únicament de Vilafranca: no cal aportar el volant d’empadronament.

- Empadronament de la comarca o combinat entre comarca i Vilafranca: només volant d’empadronament històric de la comarca

- Fotocòpia de l’últim rebut de lloguer (si l’habitatge no és de propietat)

- Full explicatiu (s’adjunta model) dels motius de la necessitat d’habitatge

- Declaració responsable signada (s’adjunta model)

La Fundació Amàlia Soler podrà sol·licitar qualsevol altra documentació que pugui estimar necessària per a la correcta comprovació conforme es reuneixen els requisits establerts a la convocatòria.

Procediments

Consulta el procés d'adjudicació en aquest document.

Impresos del tràmit

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 05/11/2018


Segueix-nos a :