Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Ocupació de la via pública per a la instal·lació de sacs de runa o contenidors d'obres.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

Durant tot l'any sempre que es demani amb una antelació mínima de 6 dies feiners (dissabtes exclosos)

TRÀMIT MUNICIPAL

Es refereix a tota ocupació de la via pública relacionada amb la col·locació de sacs de runes o contenidors d'obres, en motiu de la realització d'obres en un immoble o local.

Preu:

El previst a l'Ordenança fiscal núm. 13

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Procediments

L'interessat que vulgui ocupar la via pública amb un sac de runes o contenidor d'obres, podrà sol·licitar-ho de manera presencial davant l'Oficina d'Atenció Ciutadana, o bé on-line mitjançant certificat digital o DNI electrònic.

Les peticions, tant presencials com telemàtiques, s'hauran de presentar amb una antelació mínima de 6 dies feiners (dissabtes exclosos) anteriors al de la data en que es vulgui instal·lar el sac de runes o contenidor d'obres.

Temps mitjà de resolució
6 dies feiners (dissabtes exclosos)
Silenci administratiu

Negatiu

Observacions
Els sacs de runes o contenidor per a obres, han de ser retirats de la via pública un cop estiguin plens el mateix dia que s'hagn omplert i des del migdia del dissabte fins a les 08:00 hores del dilluns següent, i també els dies festius.
Un cop plens, els sacs i/o contenidors per a obres han d'ésser tapats immediatament de forma adequada, a fi que no produeixin abocaments a l'exterior de materials residuals. Així mateix, és obligatori tapar els contenidors en acabar l'horari de treball.
Els sacs i/o contenidors d'obres s'han d'utilitzar o manipular de manera que el contingut no s'aboqui a la via pública o no pugui ser aixecat o escampat pel vent. En cap cas, el contingut de materials residuals no ha d'excedir del nivell més baix del seu límit superior.
En retirar els sancs i/o contenidors, el titular de la llicència o assabentat d'obres ha de deixar en condicions perfectes de neteja la superfície de la via pública ocupada. El titular de la llicència d'obres és responsable dels danys causats al paviment de la via pública.
Quan els sacs i/o contenidors hagin de romandre al carrer durant la nit han de dur incorporats els senyals reflectors o lluminosos suficients per fer-los identicables.
A les construccions i obres en què es produeixin abocaments de runes, és també obligatori la instal·lació de tubs de descàrrega i les mesures adequades que permetin evitar danys a persones o coses, o que no dificultin o agreugin la circulació o l'ús normal de la via pública.
Per col·locar i retirar els sacs o contenidors per a obres s'han de prendre totes les mesures necessàries de seguretat per evitar riscos als vianants i els vehicles que circulen per la zona.
Impresos del tràmit

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

Normativa relacionada

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 06/02/2019


Segueix-nos a :