Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Lloguer del pavelló firal per activitats no esportives.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19, I REINICI A PARTIR DE L’1 DE JUNY

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, va establir la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió va tenir lloc automàticament des del 14 de març de 2020. Tingueu present que d’acord amb l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 23 de maig), i malgrat que l’estat d’alarma continua vigent, els terminis de tots els procediments es reinicien a partir del dilluns dia 1 de juny de 2020 (si es computen en dies hàbils a partir del 2 de juny, ja que l’1 de juny és festiu a Vilafranca).

Període de tramitació

Tot l'any

TRÀMIT MUNICIPAL

Les associacions i entitats, siguin o no de Vilafranca i amb o sense afany de lucre, poden demanar a l'ajuntament, la cessió mitjançant lloguer del pavelló firal ubicat a la zona esportiva municipal, per a realitzar activitats culturals, socials o de promoció per a activitats o fires.

L'esmentat ús quedarà sempre supeditat a la no realització d'activitats esportives durant el dia o dies sol·licitats, donat que les activitats esportives tenen caràcter prioritari en l'ús d'aquest equipament.

Preu:

El previst en l'Ordenança fiscal núm. 32

Informació general

Qui el pot demanar?
- Les associacions o entitats interessades en llogar aquest equipament.
Requeriments
- Ser una entitat o associació.
- Que el dia o dies demanats no es trobin ocupats per activitats esportives ja concertades amb anterioritat.
- En el cas de necessitar material o infraestructures de l'ajuntament (taules, cadires, tanques o entarimats) per a la realització de l'acte o activitat, s'emplenarà l'imprès de sol·licitud de material i infraestructures que consta en aquesta fitxa.
Procediments
- Les entitats o associacions interessades presenten una instància en el registre general de l'ajuntament, tot indicant l'acte o activitat que volen realitzar en el pavelló firal i el dia o dies necessaris.
- El Departament de Governació mira en primer lloc la disponibilitat o no de l'equipament per les dates assenyalades i, en cas de disponibilitat, es pos en contacte amb l'entitat o associació per tal de demanar-los la documentació necessària en funció de l'acte o activitat a organitzar.
- Una vegada tota la documentació requerida es presenta per part dels organitzadors i es troba correcte des de l'ajuntament, es dicta un Decret de l'alcaldia aprovant la cessió del pavelló firal pel dia o dies demanats així com per a la realització de l'activitat sol·licitada, tot indicant els requisits i condicionants del permís municipal.
Temps mitjà de resolució
1 mes
Silenci administratiu

Negatiu

Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Instància de sol·licitud

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 08/02/2019


Segueix-nos a :