Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Renovació de la inscripció padronal de ciutadans/es estrangers/es no comuitaris/es sense permís de residència permanent.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19, I REINICI A PARTIR DE L’1 DE JUNY

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, va establir la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió va tenir lloc automàticament des del 14 de març de 2020. Tingueu present que d’acord amb l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 23 de maig), i malgrat que l’estat d’alarma continua vigent, els terminis de tots els procediments es reinicien a partir del dilluns dia 1 de juny de 2020 (si es computen en dies hàbils a partir del 2 de juny, ja que l’1 de juny és festiu a Vilafranca).

Període de tramitació

La renovació s'ha de fer cada dos anys comptats a partir de lad ata d'inscripció o bé de la darrera renovació.

TRÀMIT MUNICIPAL

En compliment de l'article 16 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la inscripció al Padró Municipal d'Habitants dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent, haurà de renovar-se periòdicament cada 2 anys. En cas que aquesta renovació no es produeixi dins del termini assenyalat, d'acord amb allò establert a la resolució de la presidència de l'Institut Nacional d'Estadística de 28 d'abril de 2005, s'acordarà la caducitat de la inscripció.

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
Procediments
1. Adreceu-vos a l'OAC i presenteu la documentació descrita a l'apartat corresponent.
2. Si la documentació és correcta, des de l'OAC es procedirà a renovar la vostra inscripció al Padró Municipal d'Habitants.
Temps mitjà de resolució
Immediat

Documentació necessària

- Passaport o targeta deresidència original i en vigor.
- En cas que es vulgui modificar l'adreça d'empadronament: contracte de lloguer, escriptura de propietat o autorització de la persona titular de l'habitatge on es realitzarà la inscripció (juntament amb el document d'identitat d'aquesta i del títol de propietat o lloguer de l'habitatge)
- En el cas que entre les persones afectades pel tràmit hi hagi menors d'edat, caldrà portar el llibre de família o bé el passaport compartit.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 08/02/2019


Segueix-nos a :