Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > Tràmits > Per a empreses i professionals/Finestreta Única Empresarial (FUE) > Detall
Administració Oberta

Ocupacions de via pública per rodatges de productes audiovisuals.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

Tot l'any

TRÀMIT MUNICIPAL

Les pesones físiques o jurídiques interessades a fer un rodatge o gravació de pel·lícules de cinema, programes de TV, documentals, anuncis publicitaris, vídeos, reportatges fotogràfics o qualsevol altre producte del sector audiovisual que es desenvolupi a la ciutat i que requereixi o afecti a serveis de competència municipal, precisen prèviament demanar un permís municipal.

Preu:

El previst a l'Ordenança Fiscal núm. 15

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Procediments
Els interessats a fer una activitat de rodatge d'un producte audiovisual, presentaran una instància en el registre general de l'ajuntament on explicaran el seu projecte, ubicacions i emplaçaments així com dies previstos per a desenvolupar l'activitat.

Tot i que la tramitació de la sol·licitud es farà des del Departament de Governació, seran els Departaments de Cultura i Comunicació de l'ajuntament els que donaran o no el vist-i-plau a l'activitat de rodatge i els que faran el seguiment i control del mateix.

En acabar el rodatge o sessió fotogràfica, un/a tècnic/a del Servei de Cultura farà arribar un informe al Departament de Governació sobre els dies, horaris i m2 ocupats, als efectes de fer arribar un trasllat a l'Organisme de Gestió Tributària per tal de liquidar l'import de la Taxa pertinent.
Temps mitjà de resolució
1 mes
Silenci administratiu

Negatiu

Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Instància amb dossier informatiu.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 11/02/2019


Segueix-nos a :