Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Ocupacions de via pública amb parades de fira

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19, I REINICI A PARTIR DE L’1 DE JUNY

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, va establir la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió va tenir lloc automàticament des del 14 de març de 2020. Tingueu present que d’acord amb l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 23 de maig), i malgrat que l’estat d’alarma continua vigent, els terminis de tots els procediments es reinicien a partir del dilluns dia 1 de juny de 2020 (si es computen en dies hàbils a partir del 2 de juny, ja que l’1 de juny és festiu a Vilafranca).

Període de tramitació

Abans de Fires de Maig, Festa major o les Festes dels Barris

TRÀMIT MUNICIPAL

Aquest tràmit preveu les autoritzacions de la via pública, a precari, per a la instal·lació de parades de fira en els períodes de Fires de Maig, Festa major o Festes dels Barris.

Preu:

El previst a l'Ordenança Fiscal núm. 15

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Procediments
La persona física o jurídica interessada haurà d'emplenar una instància genèrica, especificant l'ocupació que vol fer i per quin període, i presentar-la al registre general de l'ajuntament.

Un cop obert l'expedient administratiu des del Departament de Governació, es realitzarà un informe tècnic i s'emetrà una resolució positiva o negativa de l'ocupació demanada, la qual es notifica a l'interessat.

Els titular de les sol·licituds aprovades positivament han de venir uns dies abans de l'ocupació per a marcar l'espai físic concret que ocuparan i procedir al pagament de l'import de la Taxa corresponent.
Silenci administratiu

Negatiu

Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Sol·licitud
- DNI/NIF/NIE/CIF del titular de la parada de venda
- Pòlissa de responsabilitat civil, a tercers, amb el rebut de pagament
- Alta al règim de la Seguretat Social corresponent
- Alta a l'Agència Tributària d'estar al corrent de les obligacions fiscals
- Certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió
- Certificat de Seguretat en Prevenció d'incndis (revisió dels extintors)
- Formació en manipuladors d'aliments (només les parades d'aliments)
- Certificat tècnic del muntatge i manteniment

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 11/02/2019


Segueix-nos a :