Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Presentació de sol·licituds per participar al Concurs Creajove 2019

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

De l' 11 de febrer al 28 de febrer de 2019

TRÀMIT MUNICIPAL

El Servei de Prmoció Econòmica de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès organitza anualment el Concurs Creajove, que enguany arriba a la dissetena edició. 

El concurs té com a objectiu principal incentivar la cultura emprenedora entre els joves de la comarca de l’Alt Penedès i s'estableixen 3 categories:
A - Idea de negoci més creativa presentada per alumnes de secundària. 
B - Millor projecte empresarial presentat per alumnes de secundària. 
C - Millor projecte empresarial presentat per persones emprenedores menors de 40 anys.

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
- Persones emprenedores menors de 40 anys que hagin iniciat una activitat econòmica a la comarca de l’Alt Penedès amb data censal d’alta posterior a l’u de gener de 2018. - Professors d’alumnes de secundària de centres educatius de la comarca de l’Alt Penedès amb edat compresa entre els 14 i els 25 anys i que hagin participat en algun Taller Creajove impartit per el Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès durant els anys 2018 o 2019.
Requeriments
Per poder participar al Concurs Creajove cal que els participants compleixin els següents requisits: 

Per a les categories A i B: 
- Els participants han de ser alumnes de secundària de centres educatius de la comarca de l’Alt Penedès amb edat compresa entre els 14 i els 25 anys i que hagin participat en algun Taller Creajove impartit per el Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès durant els anys 2018 o 2019. 
- Els projectes presentats han de ser resultat d’un treball pràctic elaborat en el marc d’alguna assignatura dels centres d’ensenyament secundari o centres de formació participants en els tallers Creajove. 

Per a la categoria C: 
- Persones emprenedores menors de 40 anys que hagin iniciat una activitat econòmica a la comarca de l’Alt Penedès amb data censal d’alta posterior a l’u de gener de 2018.
Procediments
Els premis s’atorgaran en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb allò previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

En el procediment d’atorgament intervindrà un jurat, que estarà format per: dos representants de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, un representant dels centres de secundària de l’Alt Penedès, un representant de la Federació Empresarial del Gran Penedès, un representant del Servei d’Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès Garraf i un representat del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 

El jurat farà públic el veredicte durant l’acte de lliurament dels premis que es celebrarà el 21 de març del 2019 a l’Auditori Municipal de Vilafranca del Penedès
Els guanyadors de les diferents candidatures rebran en aquest acte el corresponent premi i un diploma. 

Els finalistes de les diferents categories del concurs rebran un diploma de reconeixement a la seva participació al concurs. 

La presentació de la sol·licituds per a la participació en aquests premis implicarà la manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal d’acord amb el que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Silenci administratiu

Negatiu

Impresos del tràmit

Documentació necessària

Per poder participar al Concurs Creajove cal que els participants presentin la següent documentació:
 
Els candidats al millor projecte empresarial presentat per persones emprenedores fins als 40 anys:
- Sol·licitud de participació en model formalitzat. 
- Fotocòpia del DNI dels representants del projecte. 
- Pla d’empresa d’una extensió màxima de 50 fulls. 

Els candidats al millor projecte empresarial presentat per alumnes de secundària:
- Sol·licitud de participació en model formalitzat. 
- Pla d’empresa segons model formalitzat. 

Els candidats al premi a la idea de negoci més creativa presentada per alumnes de secundària:
- Sol·licitud de participació en model formalitzat. 
- Projecte d’idea de negoci més creativa segons model formalitzat.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 13/02/2019


Segueix-nos a :