Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Programa d'ajuts econòmics a l'escolarització

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19, I REINICI A PARTIR DE L’1 DE JUNY

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, va establir la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió va tenir lloc automàticament des del 14 de març de 2020. Tingueu present que d’acord amb l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 23 de maig), i malgrat que l’estat d’alarma continua vigent, els terminis de tots els procediments es reinicien a partir del dilluns dia 1 de juny de 2020 (si es computen en dies hàbils a partir del 2 de juny, ja que l’1 de juny és festiu a Vilafranca).

Termini de la sol·licitud

La presentació de la sol·licitud i de la documentació adjunta té com a data límit el dia 30 d’octubre de 2019.

TRÀMIT MUNICIPAL

Concessió de subvencions que aportin recursos addicionals als centres educatiu de Vilafranca que presten el Servei d'Educació de Catalunya i que estan finançats amb fons públics, amb la finalitat que puguin evitar la discriminació de l’alumnat que pertany a famílies en situació econòmica més desafavorida, suplint les aportacions que les famílies no poden realitzar per motius econòmics i que han de servir perquè l’alumnat pugui adquirir els materials necessaris per a l’activitat lectiva i perquè no es quedi al marge de les activitats que organitza el centre en horari lectiu i tenen un cost econòmic.

Preu:

Tràmit gratuït

Tramitació online

Informació general

Qui el pot demanar?
Ho poden demanar els centres educatius de Vilafranca que imparteixin segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i educació especial.
Procediments
Les bases de la convocatòria aprovades per la Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2019.
Pel que fa a la tramitació administrativa general, la resolució i la notificació: la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
Pel que fa als aspectes específics de gestió de les subvencions: la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de subvencions; i l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Vilafranca.
Temps mitjà de resolució
El termini màxim serà de dos mesos comptats a partir del dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Silenci administratiu

Negatiu

Impresos del tràmit

Com es pot tramitar

Per internet:
anar al formulari del tràmit
Per telèfon

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 06/09/2019


Segueix-nos a :