Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > Tràmits > Per a ciutadans/La Casa
Administració Oberta

Tràmits sobre: Per a ciutadans > La Casa

Presentació de sol·licituds i altres documents dirigits a l'Ajuntament de Vilafranca (Instància) Tramitació online amb certificat
El registre d'entrada consisteix en la inscripció d'un document adreçat a l'ajuntament.  L'acte del registre d'entrada deixa constància de la data de recepció de l'escrit. La persona inte...
Ajuts al lloguer: sol·licitud subvenció per a pagament del lloguer. Convocatòria MIFO 2019.
Són subvencions del Ministerio de Fomento, a través de la Generalitat de Catalunya / AHC per, al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència e...
Baixa al padró municipal d'habitants
Segons allò que estableix el Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre de 1996, quan es produeix un canvi de municipi de residència, ja no s'ha de portar la baixa del padró de l'antic municipi. Aque...
Comunicació de primera ocupació i utilització d'edificis i/o instal·lacions.
- La comunicació de primera ocupació es presenta després de finalitzada una obra major i tal com s'especifica en el document de 'Condicions de les llicències d'obres majors'.  - Es necess...
Cèdula d'habitabilitat primera i segona ocupació
La cèdula d'habitabilitat és un document que expedeix la Direcció General d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, el qual acredita que un habitatge compleix els requisits d'habitabilitat i soli...
Estratègies de dinamització del parc desocupat d'habitatges per a finalitats socials.
L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb el suport de la Diputació de Barcelona, està elaborant un estudi de definició d'estratègies de dinamització del parc d'habitatges desocupats del nostre m...
FUE. Comunicació prèvia d'habitatges d'ús turístic.
Aquelles persones que, essent propietàries d'un habitatge, en cedeixen l'ús, directament o indirecta,  a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per una estada de tempor...
Instal·lació de grues/torre, ascensors i aparells elevadors
Comprèn la tramitació de llicències per a la instal·lació de grues/torre, ascensors, sínies i altres aparells elevadors per a la construcció.  Veure el Reglament d'aparells d'elevació i m...
Llicència d'obres majors
S'entén com a obres majors, les obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de tota mena de nova planta o que impliquin una modificació de l'estructura o el volum de l'edifici.  ...
Llicència d'obres menors
S'entén com a obres menors qualsevol obra que no modifiqui la disposició interior i exterior d'un immoble. També inclou les llicències per a la col·locació de cartells, tanques de publicitat v...

Paginador

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358


Segueix-nos a :