Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > Tràmits > Per a empreses i professionals/Finestreta Única Empresarial (FUE)
Administració Oberta

Tràmits sobre: Per a empreses i professionals > Finestreta Única Empresarial (FUE)

FUE. Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari.
És el règim d'intervenció a través del qual la persona o empresa que vol realitzar un espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari, ho posa en coneixement de l'ajuntament i ac...
FUE. Consulta prèvia de classificació de l'activitat.
Aquest tràmit permet a les persones o empreses que pretenen realitzar una activitat, fer una consulta sobre la classificació d'aquesta i, per tant, de la tramitació administrativa municipal que li ...
FUE. Declaració responsable d'obertura. Tramitació online amb certificat
Les activitats innòcues són les activitats que, amb caràcter general, per les seves característiques no produeixen molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, la seguret...
FUE. Declaració responsable en matèria de salut alimentària.
És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'establiment i de l'activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establer...
FUE. Informe previ en matèria d'incendis.
És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d'incendi...
FUE. Llicència ambiental per a activitats (annex II de la LPCAA)
Aquelles persones (físiques o jurídiques) que es disposin a exercir una activitat comercial o industrial, classificada a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambi...
FUE. Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries.
Estan sotmeses al règim de llicència d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries els següents:  1. Bars musicals amb un aforament super...
FUE. Sol·licitud d'informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats.
És l'informe previ en el qual l'Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics...
Fue: Sol·licitud de comunicació de número de registre del cens municipal d'establiments alimentaris
Una de les competències municipals en matèria de salut pública és la gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç minorista, del servei i la venda ...
Ocupacions de via pública amb atraccions de fira
Aquest tràmit preveu les autoritzacions de la via pública, a precari, per a la instal·lació d'atraccions en els períodes de Fires de Maig, Festa Major o Festes dels Barris.

Paginador

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358


Segueix-nos a :