Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Dades de població

Dades de població amb data 1 de gener de 2024

L'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) publica dades oficials sobre Vilafranca.

Podeu consultar les estadísitiques anuals anterior en el següent enllaç.

Xifres i gràfiques elaborades a partir del Padró Municipal d'Habitants:

Població: 41.710 habitants
Joves: 15,23%
Gent gran: 19,02%
Edat mitjana: 42 anys

 

Població estrangera: 6.321 habitants
Joves: 15,23%
Gent gran: 5,11%
Edat mitjana: 35 anys

 

Població autòctona: 35.389 habitants
Joves: 15,23%
Gent gran: 21,50%
Edat mitjana: 44 anys

 

Aquesta informació ha estat útil?
 Envia'ns un suggeriment

pujar inici