Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Dades de població

Dades de població amb data 1 de gener de 2020

L'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) publica dades oficials sobre Vilafranca.

Podeu consultar les estadísitiques anuals anterior en el segünet enllaç.

Xifres i gràfiques elaborades a partir del Padró Municipal d'Habitants:

Població: 40.456 habitants
Joves: 17,06%
Gent gran: 17,87%
Edat mitjana: 41 anys

 

Població estrangera: 5.970 habitants
Joves: 20,13%
Gent gran: 3,48%
Edat mitjana: 33 anys

 

Població autòctona: 34.486 habitants
Joves: 16,53%
Gent gran: 20,36%
Edat mitjana: 43 anys

 

Aquesta informació ha estat útil?
Yes!
No!
 (+4 Punts de 32 vots) Envia'ns un suggeriment

pujar inici

Accessibilitat