Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Dades de població

Dades de població amb data 1 de gener de 2023

L'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) publica dades oficials sobre Vilafranca.

Podeu consultar les estadísitiques anuals anterior en el següent enllaç.

Xifres i gràfiques elaborades a partir del Padró Municipal d'Habitants:

Població: 40.949 habitants
Joves: 15,80%
Gent gran: 18,65%
Edat mitjana: 42 anys

 

Població estrangera: 6.046 habitants
Joves: 16,92%
Gent gran: 4,40%
Edat mitjana: 35 anys

 

Població autòctona: 34.903 habitants
Joves: 15,61%
Gent gran: 21,12%
Edat mitjana: 43 anys

 

Aquesta informació ha estat útil?
 Envia'ns un suggeriment

pujar inici

Accessibilitat