Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Neteja viària

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès té una concessió del Servei de Neteja Viària, amb l'objectiu d'aconseguir una ciutat més neta, ordenada, sostenible i eficient en l'ús dels recursos naturals.

A Vilafranca, no totes les places i carrers tenen la mateixa intensitat d'ús. Per això, la neteja s'adequa a cada realitat diferent, determinada per factors com el trànsit de persones i vehicles, l'activitat comercial i cultural o si es tracta de zones d'oci o d'esbarjo, entre altres.

Operativament, portem a terme la neteja mitjançant diferents tipus de tractament, en funció de les característiques urbanístiques de cada carrer i les del seu entorn: amplada de voreres, vials,etc. Les formes de neteja més habituals són: escombrat manual, escombrat mecànic, escombrat mixt (una combinació entre els dos anteriors) i neteja amb aigua a pressió. Tots aquests tractaments des de finals de l'any 2005 s'estan realitzant amb aigua no potable.

A banda d'aquests tractaments també es realitzen altres d'específics, com poden ser la neteja de xiclets i taques del paviment.

Recorda:
  • La ciutat més neta no és la que més neteja, sinó la que menys embruta.
  • Utilitza les papereres.
  • Recull els excrements del gos quan el treguis a passejar.
  • No dificultis les funcions del personal de neteja.
  • No sempre una pluja substitueix la neteja amb aigua; de vegades, encara que plogui és necessari netejar amb aigua per actuar sota els cotxes i al voltant dels contenidors, per exemple.
Aquesta informació ha estat útil?
 Envia'ns un suggeriment

pujar inici