Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Rehabilitació d'Habitatges

Convocatòries i documentació per demanar ajuts i subvencions per dur a terme la rehabilitació d'habitatges.

Programa 3: Ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis (plurifamiliars o unifamiliars)^

Subvencions destinades a actuacions en els elements comuns dels edificis d’habitatges, ja siguin plurifamiliars o unifamiliars, per millorar l’eficiència i l’estalvi energètic i la rehabilitació en general, tant si són primeres residències o segones o estan desocupades.

Convocatòria del 23 de maig al 31 de desembre de 2022.

Enllaços:

Programa 4: Ajuts a les actuacions de l’eficiència energètica en habitatges^

Aquesta línia de subvenció s’adreça a les persones propietàries que volen adoptar mesures per millorar l’eficiència energètica del seu domicili habitual, com ara la modificació de tancaments, el canvi de finestres o la millora substancial de sistemes de climatització.

Convocatòria del 7 de juny al 31 de desembre de 2022.

Enllaços:

Programa 5: Ajuts en l’elaboració del llibre de l’edifici existent per la rehabilitació i redacció de projectes de rehabilitació^

Subvencions destinades a les comunitats de propietaris i propietaris d’edificis d’habitatges construïts abans de l’any 2000 i que vulguin redactar el seu llibre de l’edifici o el projecte de rehabilitació.

Convocatòria del 20 de juny al 31 de desembre de 2022.

Enllaços:

Finançament per obres de rehabilitació^

Subvencions pel finançament d’obres de millora acreditada de l’eficiència energètica d’edificis residencials i d’habitatges. Segons Resolució ECO/454/2022, de 24 de febrer. Més informació

Subvencions arranjament d'habitatges Persones Grans^

El programa d'arrenjament d'habitatges és un programa de suport de la Diputació de Barcelona, adreçat a persones grans amb dificultats de dependència que necessiten fer adaptacions funcionals a casa seva per tal de poder mantenir l’autonomia al seu domicili. Més informació.

Aquesta informació ha estat útil?
 Envia'ns un suggeriment

pujar inici

Accessibilitat