Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH)

Servei gratuït d’informació, assessorament i intermediació orientat a persones o famílies que es troben en risc de perdre el seu habitatge habitual per dificultats sobrevingudes de pagament del mateix.

El SIDH és un servei prestat amb conveni amb la Diputació de Barcelona en col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya - Ofideute i amb la participació de l' Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.

Característiques^

El SIDH és un servei de resolució extrajudicial de conflictes, per la qual cosa no actua als procediments judicials directament, però col•labora amb els advocats d’ofici o contractats per les nostres persones usuàries que estiguin immersos en un procediment judicial a l’hora que són atesos pel servei.

Atén aquells casos on la ciutadania té com a contrapart a una entitat financera o gran tenidor. No fa mediació entre particulars.

Àmbits d’atenció del SIDH^

Hipotecària
Persones en risc de pèrdua el seu habitatge habitual (o fiadors d’aquests habitatges) per impagament del préstec o crèdit hipotecari.

Consum
Persona consumidora que detecti una clàusula o pràctica abusiva al seu contracte de préstec o crèdit hipotecari.

Lloguer
Persones amb dret al lloguer social obligatori.
Persones amb contracte de lloguer vigent en situació d’impagament.
Persones amb contracte finalitzat o comunicació de la propietat de no renovació del contracte.

Ocupació
Persones amb dret al lloguer social obligatori, amb residència en un habitatge sense títol habilitant.

Accés al servei i funcionament^

Per accedir al servei, les persones i famílies interessades s’han d’adreçar a l’Oficina Local d’Habitatge.
Es comprova que compleixen els requisits, se’ls informa de la documentació que han de portar i es concerta una entrevista amb l’advocat o advocada del SIDH.
Un cop analitzada la situació amb la persona usuària, l’advocat o advocada l’assessorarà sobre les diferents mesures per redreçar-la.

Més informació^

Diputació de Barcelona / SIDH
Agència Catalana d'Habitatge / Ofideute

Aquesta informació ha estat útil?
 Envia'ns un suggeriment

pujar inici