Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Tauler d'Anuncis OLH, Actes i Legislació d'Habitatge

Publicació d'informacions oficials de l'Oficina Local d'Habitatge i legislació d'Habitatge.

Ajuts PEEU Prestacions Econòmiques d'Especial Urgència

Requeriments_documentació_Requeriment__SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_11_03_2021-14_59_18

Requeriments_documentació_Requeriment__SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_12_03_2021-09_51_36

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_24_03_2021-09_14_54

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_003-2020_Ajuntament_de_Vilafranca__26_03_2021-11_07_40

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_045-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__16_04_2021-15_35_36

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_052-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__08_05_2021-15_12_06

Resolució_favorable_COVID_SMHV_F_027-2020_Ajuntament_de_Vilafranca__23_04_2021-11_42_03

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_19_05_2021-13_59_09

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_10_06_2021-13_16_24

Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_Lloguer_SMHV_D_006-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__11_06_2021-08_24_26

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_13_07_2021-11_16_49

Requeriments_documentació_Requeriment_PèrduaHabitatge__VG_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_15_07_2021-10_56_47

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_168-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__16_07_2021-16_10_56

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Continuïtat_SMHV_F_169-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__16_07_2021-16_21_25

Requeriments_documentació_Requeriment_LloguerCovid_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_20_07_2021-12_23_28

Requeriments_documentació_Requeriment_PèrduaHabitatge__VG_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_20_07_2021-12_14_36

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_190-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__09_09_2021-13_43_05

Requeriments_documentació_Requeriment_QuotesHipotecàries_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_21_09_2021-11_45_29

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_205-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__29_09_2021-13_41_24

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_VG_PARTIDA_1541_Continuïtat_SMHV_F_207-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__29_09_2021-15_02_09

Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_Lloguer_SMHV_D_034-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__21_10_2021-14_04_08

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_274-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__16_11_2021-14_26_01

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_21_12_2021-12_06_49

Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_LloguerCovid_SMHV_D_057-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__29_12_2021-11_58_42

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_326-2021_Ajuntament_de_Vilafranca__31_12_2021-11_12_19

Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_Lloguer_SMHV_D_001-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__13_01_2022-14_51_49

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_25_01_2022-12_29_33

Resolució_conjunta_desestiment_PEEU_Lloguer_SMHV_D_005-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__27_01_2022-15_19_52

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_VG_PèrduaHabitatge_SMHV_F_022-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__26_01_2022-14_27_59

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_REN_VG_PèrduaHabitatge_SMHV_F_031-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__02_02_2022-14_59_15

Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_Lloguer_SMHV_D_011-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__10_02_2022-13_43_04

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_22_02_2022-12_11_11

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_24_02_2022-11_53_08

Resolució_conjunta_desestiment_MD_PEEU_Lloguer_SMHV_D_014-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__24_02_2022-14_18_53

Resolució_conjunta_desestiment_MD_PEEU_QuotesHipotecàries_SMHV_D_020-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__04_03_2022-12_36_21

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_069-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__08_03_2022-13_13_48

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_07_04_2022-12_36_12

Requeriments_documentació_Requeriment_PèrduaHabitatge__VG_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_07_04_2022-12_38_04

Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_VG_PèrduaHabitatge_SMHV_D_033-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__05_04_2022-13_30_13

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_077-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__09_03_2022-14_03_07

Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_Lloguer_SMHV_D_036-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__03_05_2022-13_08_38

Requeriments_documentació_Requeriment_PèrduaHabitatge_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_05_05_2022-12_17_20

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_PèrduaHabitatge_SMHV_F_165-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__20_05_2022-14_21_24

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_VG_PARTIDA_1541_PèrduaHabitatge_SMHV_F_247-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__22_07_2022-14_09_42

Requeriments_documentació_Requeriment_Continuïtat__VG_REN_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_02_08_2022-12_49_34

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_04_08_2022-13_08_31

Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_LloguerCovid_SMHV_D_068-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__06_09_2022-13_51_56

Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_REN_VG_PèrduaHabitatge_SMHV_D_065-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__06_09_2022-13_48_20

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_REN_VG_PARTIDA_1541_Continuïtat_SMHV_F_264-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__09_09_2022-14_16_12

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_13_09_2022-13_07_48

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_266-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__13_09_2022-11_17_51

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Continuïtat_SMHV_F_270-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__16_09_2022-13_59_40

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_268-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__16_09_2022-13_49_27

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_REN_Continuïtat_SMHV_F_270-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__16_09_2022-13_59_37

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_28_09_2022-08_45_21

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_29_09_2022-13_03_40

Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_Lloguer_SMHV_D_075-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__04_10_2022-14_22_13

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_04_10_2022-12_27_35

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_VG_PARTIDA_1541_PèrduaHabitatge_SMHV_F_316-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__28_10_2022-13_48_42

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_328-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__11_11_2022-14_19_04

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_REN_VG_PARTIDA_1541_PèrduaHabitatge_SMHV_F_346-2022_Ajuntament_de_Vilafranca__25_11_2022-14_04_34

Ajuts al lloguer MITMA 2021

Requeriment_documentació_MITMA_Requeriment_19_07_2021-13_02_08

Requeriment_documentació_MITMA_Requeriment_13_08_2021-11_36_51

Requeriment_documentació_MITMA_Requeriment_20_09_2021-11_15_34

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_001-2021__23_11_2021-21_24_17

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_002-2021__24_11_2021-02_42_34

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_003-2021__24_11_2021-10_55_32

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_004-2021__24_11_2021-14_53_04

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_005-2021__24_11_2021-17_52_22

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_006-2021__24_11_2021-21_51_43

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_007-2021__25_11_2021-02_13_14

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_008-2021__25_11_2021-10_53_11

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_009-2021__25_11_2021-14_30_56

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_010-2021__25_11_2021-17_28_02

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_011-2021__25_11_2021-21_21_00

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_012-2021__26_11_2021-01_27_31

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_013-2021__26_11_2021-14_43_16

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_014-2021__26_11_2021-17_35_25

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_015-2021__26_11_2021-20_40_20

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_016-2021__27_11_2021-00_38_35

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_017-2021__27_11_2021-05_29_30

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_018-2021__27_11_2021-10_20_02

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_019-2021__27_11_2021-13_40_06

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_020-2021__27_11_2021-16_29_56

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_021-2021__27_11_2021-19_09_39

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_022-2021__27_11_2021-22_54_42

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_023-2021__01_12_2021-17_31_14

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_025-2021__28_11_2021-19_10_49

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_026-2021__28_11_2021-22_33_53

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_027-2021__29_11_2021-02_09_35

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_028-2021__29_11_2021-10_22_04

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_030-2021__29_11_2021-16_16_20

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_054-2021__16_12_2021-12_00_10

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_058-2021__23_12_2021-15_56_02

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2021_SMHV_F_059-2021__31_12_2021-09_36_55

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_SMHV_D_001-2021__12_01_2022-17_51_59

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_SMHV_D_002-2021__13_01_2022-11_48_20

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2021_SMHV_D_001-2021__12_01_2022-17_51_49

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_SMHV_D_003-2021__13_01_2022-15_45_50

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_SMHV_D_004-2021__14_01_2022-09_59_36

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_SMHV_D_005-2021__14_01_2022-00_59_46

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2021_SMHV_D_003-2021__13_01_2022-15_45_41

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2021_SMHV_D_004-2021__14_01_2022-09_59_27

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_SMHV_D_006-2021__14_01_2022-13_46_54

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_SMHV_D_007-2021__15_01_2022-10_39_46

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_SMHV_D_008-2021__15_01_2022-00_59_08

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2021_SMHV_D_006-2021__14_01_2022-13_46_40

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2021_SMHV_D_007-2021__15_01_2022-10_39_38

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2021_SMHV_D_008-2021__15_01_2022-00_58_57

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_SMHV_D_009-2021__15_01_2022-14_41_00

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_SMHV_D_010-2021__15_01_2022-17_58_04

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_SMHV_D_012-2021__16_01_2022-02_43_45

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_SMHV_D_013-2021__16_01_2022-10_27_19

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_SMHV_D_014-2021__16_01_2022-14_51_06

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_SMHV_D_015-2021__16_01_2022-19_19_12

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_SMHV_D_016-2021__17_01_2022-00_10_13

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2021_SMHV_D_009-2021__15_01_2022-14_40_51

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2021_SMHV_D_011-2021__15_01_2022-21_50_25

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2021_SMHV_D_013-2021__16_01_2022-10_27_13

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_SMHV_D_017-2021__17_01_2022-04_14_47

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_SMHV_D_018-2021__17_01_2022-09_55_57

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_SMHV_D_019-2021__17_01_2022-13_18_30

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_SMHV_D_020-2021__17_01_2022-15_51_45

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_SMHV_D_021-2021__17_01_2022-18_22_55

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_SMHV_D_022-2021__17_01_2022-21_00_44

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2021_SMHV_D_023-2021__18_01_2022-00_20_17

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2021_SMHV_D_018-2021__17_01_2022-09_55_51

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2021_SMHV_D_019-2021__17_01_2022-13_18_26

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2021_SMHV_D_020-2021__17_01_2022-15_51_41

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2021_SMHV_D_021-2021__17_01_2022-18_22_50

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2021_SMHV_D_022-2021__17_01_2022-21_00_37

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2021_SMHV_D_023-2021__18_01_2022-00_20_07

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2021_SMHV_D_013-2021__16_01_2022-10_27_13

Aquesta informació ha estat útil?
 Envia'ns un suggeriment

pujar inici

Accessibilitat