Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Tauler d'Anuncis OLH, Actes i Legislació d'Habitatge

Publicació d'informacions oficials de l'Oficina Local d'Habitatge i legislació d'Habitatge.

Consulta el Reglament del Consell Municipal de l’Habitatge.

 

Ajuts PEEU Prestacions Econòmiques d'Especial Urgència

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_19_01_2023-13_12_28

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_009-2023_Ajuntament_de_Vilafranca__27_01_2023-13_51_10

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_VG_PARTIDA_1541_Continuïtat_SMHV_F_012-2023_Ajuntament_de_Vilafranca__27_01_2023-13_56_17

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_31_01_2023-12_35_14

Requeriments_documentació_Requeriment_PèrduaHabitatge_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_07_02_2023-12_45_20

Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_Lloguer_SMHV_D_009-2023_Ajuntament_de_Vilafranca__07_02_2023-12_55_54

Requeriments_documentació_Requeriment_PèrduaHabitatge__VG_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_16_02_2023-13_44_34

Requeriments_documentació_Requeriment_PèrduaHabitatge_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_21_02_2023-13_27_15

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_VG_PARTIDA_1541_PèrduaHabitatge_SMHV_F_045-2023_Ajuntament_de_Vilafranca__24_02_2023-14_24_44

Requeriments_documentació_Requeriment_PèrduaHabitatge_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_14_03_2023-14_17_34

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_VG_PARTIDA_1541_PèrduaHabitatge_SMHV_F_074-2023_Ajuntament_de_Vilafranca__01_04_2023-13_56_53

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_12_04_2023-08_14_33

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_090-2023_Ajuntament_de_Vilafranca__15_04_2023-13_52_42

Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_Lloguer_SMHV_D_035-2023_Ajuntament_de_Vilafranca__02_05_2023-14_20_23

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_09_05_2023-14_15_13

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_114-2023_Ajuntament_de_Vilafranca__12_05_2023-14_09_32

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_VG_PARTIDA_1541_Continuïtat_SMHV_F_117-2023_Ajuntament_de_Vilafranca__12_05_2023-14_14_37

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_25_05_2023-13_36_02

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_158-2023_Ajuntament_de_Vilafranca__16_06_2023-14_33_09

Requeriments_documentació_Requeriment_PèrduaHabitatge__REN_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_16_06_2023-13_37_23

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_04_07_2023-13_08_41

Requeriments_documentació_Requeriment_PèrduaHabitatge__VG_REN_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_20_07_2023-13_30_44

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_REN_PèrduaHabitatge_SMHV_F_202-2023_Ajuntament_de_Vilafranca__28_07_2023-10_31_37.pdf

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_07_09_2023-13_01_37

Resolucio_conjunta_favorable_peeu_ren_vg_partida_1541_perduahabitatge_smhv_f229-2023_ajuntament_de_vilafranca_22_09_2023-13_56_02.pdf

Resolució conjunta desestiment MD PEEU_Lloguer_SMHV_D071-2023_Ajuntament de Vilafranca__17_10_2023-14_29_30

Requeriments_documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_31_10_2023-14_29_26

Requeriments documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_07_11_2023-14_36_42

Requeriments documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_14_11_2023-14_06_18

Requeriments documentació_Requeriment_Continuïtat__VG_REN_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_16_11_2023-14_42_00

Resolució conjunta favorable PEEU REN_Continuïtat_SMHV_F300-2023_Ajuntament de Vilafranca__24_11_2023-14_08_05

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_REN_VG_PARTIDA_1541_Continuïtat_SMHV_F_300-2023_Ajuntament_de_Vilafranca__24_11_2023-14_08_08

Requeriments documentació_Requeriment_Continuïtat__REN_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_14_12_2023-14_44_53

Resolució_conjunta_favorable_PEEU_Lloguer_SMHV_F_309-2023_Ajuntament_de_Vilafranca__16_12_2023-14_05_16

Resolució conjunta favorable PEEU_Lloguer_SMHV_F004-2024_Ajuntament de Vilafranca__13_01_2024-09_42_27

Resolució conjunta favorable PEEU REN VG PARTIDA 1541_PèrduaHabitatge_SMHV_F013-2024_Ajuntament de Vilafranca__20_01_2024-12_45_56

Requeriments documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_02_02_2024-12_09_25

Requeriments documentació_Requeriment_PèrduaHabitatge__VG_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_07_02_2024-14_16_32

Requeriments documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_13_02_2024-14_27_24

Resolució conjunta favorable PEEU_Lloguer_SMHV_F034-2024_Ajuntament de Vilafranca__16_02_2024-13_46_48

Requeriments documentació_Requeriment_PèrduaHabitatge__VG_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_20_02_2024-14_27_58

Resolució conjunta desestiment MD PEEU_PèrduaHabitatge_SMHV_D020-2024_Ajuntament de Vilafranca__20_02_2024-14_37_39

Requeriments documentació_Requeriment_PèrduaHabitatge__VG_REN_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_22_02_2024-13_46_19

Resolució conjunta favorable PEEU_Lloguer_SMHV_F038-2024_Ajuntament de Vilafranca__23_02_2024-16_18_21

Resolució conjunta favorable PEEU VG PARTIDA 1541_Continuïtat_SMHV_F042-2024_Ajuntament de Vilafranca__23_02_2024-16_36_55

Requeriments documentació_Requeriment_Lloguer_SMHV_Ajuntament_de_Vilafranca_27_02_2024-16_12_24

Ajuts al lloguer MITMA 2023

Requeriment_documentació_MITMA_Requeriment_12_07_2023-14_22_22

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_SMHV_F_001-2023__10_10_2023-15_32_06

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_SMHV_F_002-2023__10_10_2023-16_11_58

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_SMHV_F_003-2023__10_10_2023-17_24_22

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_SMHV_F_004-2023__10_10_2023-18_07_52

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_SMHV_F_005-2023__11_10_2023-08_14_53

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_SMHV_F_006-2023__11_10_2023-08_54_23

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_SMHV_F_007-2023__11_10_2023-09_33_53

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_SMHV_F_008-2023__11_10_2023-10_13_12

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_SMHV_F_009-2023__11_10_2023-10_54_19

Llistat_resolucio_favorable_MITMA_2023_SMHV_F_010-2023__11_10_2023-11_44_13

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_SMHV_F_011-2023__11_10_2023-12_23_39

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_SMHV_F_012-2023__11_10_2023-13_06_10

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_SMHV_F_013-2023__11_10_2023-13_50_29

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_SMHV_F_014-2023__11_10_2023-14_29_26

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_SMHV_F_015-2023__11_10_2023-15_14_01

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_SMHV_F_016-2023__11_10_2023-15_52_06

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_SMHV_F_017-2023__11_10_2023-16_43_44

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2023_SMHV_F_018-2023__11_10_2023-17_22_33

Llistat_resolucio_favorable_mitma_2023_smhv_f_019-2023_11_10_2023-18_03_40

Llistat_resolucio_favorable_mitma_2023_smhv_f_020-2023_11_10_2023-18_43_11

Llistat_resolucio_favorable_mitma_2023_smhv_f_021-2023_11_10_2023-19_21_53

Llistat_resolucio_favorable_mitma_2023_smhv_f_022-2023_11_10_2023-19_59_12

Llistat_resolucio_favorable_mitma_2023_smhv_f_023-2023_11_10_2023-20_35_20

Llistat_resolucio_favorable_mitma_2023_smhv_f_024-2023_11_10_2023-21_11_33

Llistat_resolucio_favorable_mitma_2023_smhv_f_025-2023_11_10_2023-21_50_53

Llistat_resolucio_favorable_mitma_2023_smhv_f_026-2023_11_10_2023-22_29_28

Llistat_resolucio_favorable_mitma_2023_smhv_f_027-2023_11_10_2023-23_05_52

Llistat_resolucio_favorable_mitma_2023_smhv_f_030-2023_12_10_2023-08_46_48

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2023_SMHV_D_001-2023__07_11_2023-09_03_03

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2023_SMHV_D_002-2023__07_11_2023-10_28_11

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2023_SMHV_D_003-2023__07_11_2023-14_46_41

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2023_SMHV_D_004-2023__07_11_2023-15_39_31

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2023_SMHV_D_005-2023__07_11_2023-16_30_52

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2023_SMHV_D_006-2023__07_11_2023-17_23_26

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2023_SMHV_D_007-2023__07_11_2023-19_05_24

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2023_SMHV_D_008-2023__07_11_2023-19_59_18

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2023_SMHV_D_009-2023__07_11_2023-20_52_40

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2023_SMHV_D_010-2023__07_11_2023-21_43_51

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2023_SMHV_D_011-2023__07_11_2023-22_37_16

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2023_SMHV_D_002-2023__07_11_2023-10_28_10

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2023_SMHV_D_003-2023__07_11_2023-14_46_40

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2023_SMHV_D_006-2023__07_11_2023-17_23_25

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2023_SMHV_D_009-2023__07_11_2023-20_52_39

Ajuts al lloguer Bo Jove LB 2022

Llistat_resolució_favorable_LB_2022_SMHV_F_001-2022__22_09_2022-18_47_21

Llistat_resolució_favorable_LB_2022_SMHV_F_002-2022__22_09_2022-19_32_28

Llistat_resolució_favorable_LB_2022_SMHV_F_003-2022__22_09_2022-20_21_06

Llistat_resolució_favorable_LB_2022_SMHV_F_004-2022__22_09_2022-21_11_10

Llistat_resolució_favorable_LB_2022_SMHV_F_005-2022__22_09_2022-22_00_35

Llistat_resolució_favorable_LB_2022_SMHV_F_006-2022__22_09_2022-22_47_26

Llistat_resolució_favorable_LB_2022_SMHV_F_007-2022__22_09_2022-23_36_49

Llistat_resolució_denegació_LB_2022_SMHV_D_009-2022__14_02_2023-16_22_45

Llistat_resolució_denegació_LB_2022_SMHV_D_008-2022__14_02_2023-15_02_09

Llistat_resolució_denegació_LB_2022_SMHV_D_007-2022__14_02_2023-12_11_09

Llistat_resolució_denegació_LB_2022_SMHV_D_006-2022__15_02_2023-00_30_15

Llistat_resolució_denegació_LB_2022_SMHV_D_005-2022__14_02_2023-23_26_34

Llistat_resolució_denegació_LB_2022_SMHV_D_003-2022__14_02_2023-21_31_16

Llistat_resolució_denegació_LB_2022_SMHV_D_002-2022__14_02_2023-20_27_53

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_024-2022__15_02_2023-15_48_08

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_023-2022__15_02_2023-14_57_19

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_022-2022__15_02_2023-14_02_02

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_021-2022__15_02_2023-13_07_44

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_020-2022__15_02_2023-12_15_47

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_019-2022__15_02_2023-11_23_37

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_018-2022__15_02_2023-10_32_09

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_017-2022__15_02_2023-09_38_32

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_016-2022__15_02_2023-08_45_13

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_015-2022__15_02_2023-07_54_48

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_014-2022__15_02_2023-07_00_38

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_013-2022__15_02_2023-06_05_14

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_012-2022__14_02_2023-19_18_17

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_011-2022__14_02_2023-18_16_05

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_010-2022__14_02_2023-17_19_26

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_009-2022__14_02_2023-16_22_43

Llistat_resolució_denegació_exhauriment_LB_SMHV_D_008-2022__14_02_2023-15_02_08

Ajuts al lloguer MITMA 2022

Requeriment_documentació_MITMA_Requeriment_13_09_2022-13_48_36

Requeriment_documentació_MITMA_Requeriment_28_09_2022-13_23_14

Requeriment_documentació_MITMA_Requeriment_28_09_2022-13_23_14_

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_018-2022__25_11_2022-10_05_49

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_001-2022__19_11_2022-11_26_43

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_002-2022__19_11_2022-12_29_41

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_003-2022__19_11_2022-13_35_24

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_004-2022__19_11_2022-15_17_18

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_006-2022__19_11_2022-16_54_20

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_007-2022__19_11_2022-17_39_13

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_008-2022__19_11_2022-18_26_02

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_009-2022__19_11_2022-19_19_59

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_010-2022__19_11_2022-20_03_25

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_011-2022__19_11_2022-20_55_09

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_019-2022__13_12_2022-11_50_52

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_020-2022__13_12_2022-12_42_16

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_021-2022__13_12_2022-13_34_30

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_022-2022__13_12_2022-14_18_13

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_023-2022__13_12_2022-15_09_45

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_024-2022__13_12_2022-15_58_31

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_029-2022__21_12_2022-09_48_48

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_030-2022__21_12_2022-10_40_43

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_031-2022__21_12_2022-11_52_02

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_032-2022__21_12_2022-12_44_29

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_037-2022__22_12_2022-15_04_30

Llistat_resolució_favorable_MITMA_2022_SMHV_F_038-2022__31_12_2022-07_49_51

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2022_SMHV_D_001-2022__21_02_2023-14_30_05

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2022_SMHV_D_002-2022__21_02_2023-15_34_26

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2022_SMHV_D_003-2022__21_02_2023-16_43_36

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2022_SMHV_D_004-2022__21_02_2023-17_52_38

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2022_SMHV_D_005-2022__21_02_2023-19_02_50

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2022_SMHV_D_006-2022__21_02_2023-20_10_50

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2022_SMHV_D_007-2022__21_02_2023-21_17_46

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2022_SMHV_D_016-2022__22_02_2023-16_45_10

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2022_SMHV_D_017-2022__22_02_2023-17_50_59

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2022_SMHV_D_018-2022__22_02_2023-18_56_18

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2022_SMHV_D_019-2022__22_02_2023-20_13_04

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2022_SMHV_D_020-2022__22_02_2023-21_15_55

Llistat_resolució_denegació_MITMA_2022_SMHV_D_021-2022__22_02_2023-22_18_21

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2022_SMHV_D_004-2022__21_02_2023-17_52_37

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2022_SMHV_D_005-2022__21_02_2023-19_02_48

Llistat_resolució_desistiment_MITMA_2022_SMHV_D_007-2022__21_02_2023-21_17_45

Ajuts al lloguer Jove LV 2022

Llistat convocatoria restringida LV 2022_SMHV_D_001-2023__28_02_2023-15_31_04

Requeriment_documentació_LV_Requeriment_15_11_2022-11_50_55

Llistat_resolució_favorable_LV_2022_SMHV_F_001-2022__29_12_2022-11_02_51

Llistat_resolució_favorable_LV_2022_SMHV_F_002-2022__29_12_2022-12_06_26

Llistat_resolució_favorable_LV_2022_SMHV_F_003-2022__29_12_2022-12_51_08

Llistat_resolució_favorable_LV_2022_SMHV_F_004-2022__29_12_2022-13_54_46

Llistat_resolució_favorable_LV_2022_SMHV_F_005-2022__29_12_2022-14_38_05

Llistat_resolució_favorable_LV_2022_SMHV_F_006-2022__29_12_2022-15_23_12

Llistat_resolució_favorable_LV_2022_SMHV_F_007-2022__29_12_2022-16_06_14

Llistat_resolució_favorable_LV_2022_SMHV_F_008-2022__29_12_2022-17_02_13

Llistat_resolució_favorable_LV_2022_SMHV_F_009-2022__29_12_2022-17_48_28

Llistat_resolució_denegació_LV_2022_SMHV_D_001-2022__17_02_2023-13_51_01

Llistat_resolució_denegació_LV_2022_SMHV_D_002-2022__17_02_2023-11_17_46

Llistat_resolució_denegació_LV_2022_SMHV_D_003-2022__17_02_2023-14_52_43

Llistat_resolució_denegació_LV_2022_SMHV_D_004-2022__17_02_2023-15_52_40

Llistat_resolució_denegació_LV_2022_SMHV_D_005-2022__17_02_2023-16_51_36

Llistat_resolució_denegació_LV_2022_SMHV_D_006-2022__17_02_2023-18_15_48

Llistat_resolució_denegació_LV_2022_SMHV_D_007-2022__17_02_2023-19_13_37

Llistat_resolució_denegació_LV_2022_SMHV_D_008-2022__17_02_2023-20_12_08

Llistat_resolució_denegació_LV_2022_SMHV_D_009-2022__17_02_2023-21_11_45

Llistat_resolució_denegació_LV_2022_SMHV_D_013-2022__18_02_2023-06_07_14

Llistat_resolució_denegació_LV_2022_SMHV_D_014-2022__18_02_2023-07_41_07

Llistat_resolució_desistiment_LV_2022_SMHV_D_001-2022__17_02_2023-13_51_00

Llistat_resolució_desistiment_LV_2022_SMHV_D_002-2022__17_02_2023-11_17_45

Llistat_resolució_desistiment_LV_2022_SMHV_D_003-2022__17_02_2023-14_52_42

Llistat_resolució_desistiment_LV_2022_SMHV_D_005-2022__17_02_2023-16_51_35

Llistat_resolució_desistiment_LV_2022_SMHV_D_006-2022__17_02_2023-18_15_47

Llistat_resolució_desistiment_LV_2022_SMHV_D_007-2022__17_02_2023-19_13_36

Llistat_resolució_desistiment_LV_2022_SMHV_D_009-2022__17_02_2023-21_11_44

Llistat_resolució_complementària_LV_2022_SMHV_RC_001-2023__28_04_2023-13_11_38

Llistat_resolució_complementària_LV_2022_SMHV_RC_002-2023__28_04_2023-14_09_15

 

Legislació d'Habitatge i Tauler Publicacions OLH

Acta_sorteig_habitatges_Casa_Feliu_26 de gener de 2023_3_signatures membres mesa

Acta_sorteig_habitatges_Casa_Feliu 26 de gener de 2023

Tauler_d_Anuncis_signat_Resol Adm i Excl DEFINITIVA CASA FELIU 20230116

Tauler_d_Anuncis_signat_Resol Adm i Excl Provisional CASA FELIU 20221219

LLEI 11/2020 del 18 de setembre de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge

Guia de la Llei 11/2020 de contenció de preus de lloguer

Protecció de consumidors en situació de vulnerabilitat I llançament de persones okupes BOE-A-2021-793

D_LLEI 502020 9 desembre mesures urgents promoció d'habitatge protecció oficial HPO i noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer 1826703

Habitatges buits i ofertes de lloguer social, anul_lació TC esp del D Llei cat 17_2019 de 23 desembre  mesures urgents accés habitatge

RESOLUCIÓ TES/889/2021 convocatòria subvencions arranjament interior habitatges persones grans 2021 1843895

RESOLUCIÓ VPD/1959/2021 ampliació termini de la Resolució TES/889/2021  1859342

CAT-20210723_-Resolucio-Compensacio-propietaris-suspensio-COVID-revisat

Protecció social per a persones vulnerables arran  Covid BOE-A-2021-13259

BOE 17456 RDecreto-ley 21/2021, de 26 d'octubre, pròrroga mesures protecció social en situacions de vulnerabilitat social i econòmica

DOGC ORDRE EMT/219/2021 Subvencions a cooperatives d'habitatges en cessio d'ús

BOE-A-2022-802_Bo Lloguer Jove i Pla Estatal per a l'accés a l'Habitatge 2022-2025

LLEI 1/2022, 3 març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge

RESOLUCIÓ DSO8252022, de 22 de març 1898209 Subv millora efic energ hab next gen EU

Aquesta informació ha estat útil?
 Envia'ns un suggeriment

pujar inici