Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Lourdes Sánchez López

Nascuda el 30 juliol de 1959.

Llicenciada en Dret.
Tècnica d'administració publica (cap de RRHH).

Va ser de la Junta de l'Associació de Veïns de Sant Julià, Sindica de Greuges i administradora de la Festa Major.

Regidora a l'Ajuntament de Vilafranca entre els anys 1999 i 2011, es reincopora a la corporació el 2019.

pujar inici