Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

156 persones han pogut substituir sancions per infraccions a l’Ordenança de Civisme per treballs a la comunitat a Vilafranca

22 de gener de 2020

El regidor de Serveis Centrals, Aureli Ruiz, el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Manel Montfort, i el regidor de Joventut, Miquel Medialdea, han fet balanç del programa Mesures Reparadores, que permet a una persona sancionada per infraccions a l’Ordenança de Civisme i Convivència commutar una multa econòmica per tasques de voluntariat en favor de la comunitat. El regidor Montfort ha explicat que aquestes mesures van ser una novetat important que recollia l’ordenança de civisme i convivència aprovada l’any 2012. Aquesta novetat va suposar posar en marxa un treball transversal entre els serveis de Convivència i Ciutadania, Procediment Sancionador, Seguretat Ciutadana i ara també Joventut, que va finalitzar el 2013 amb la signatura de convenis amb sis entitats del 3r sector de la Vila que poguessin acollir aquestes persones: Entrem-hi, Mas Albornà, Rebost Solidari, Creu Roja, Residència Inglada Via i Centre Sociosanitari Ricard Fortuny.

Per Montfort, amb aquest programa “l’Ajuntament demostra una voluntat pedagògica i no pas recaptatòria. Donem l’oportunitat de suplir una sanció econòmica per treballs en benefici de la comunitat. Creiem que val la pena donar oportunitats a les famílies que tenen dificultat per afrontar una sanció econòmica”. Els treballs a la comunitat poden ser de 10, 20 o 30 hores en funció de la gravetat de la infracció. Un cop finalitzats els treballs, des del servei de Convivència i Ciutadania s’emet un informe que determina el compliment o no dels objectius de les mesures reparadores. Des de 2013, hi ha hagut un total de 156 casos. En 85 es va emetre un informe favorable, en 35 un informe desfavorable que desemboca en el pagament de la sanció, en 25 s’ha produït una renúncia de l’infractor/a que ha derivat en el pagament de la sanció i 11 casos estan en tràmit. Montfort ha explicat que fins ara els menors de 16 anys no podien dur a terme aquestes mesures, però finalment s’ha pogut trobar una empresa que cobreix l’assegurança de responsabilitat civil per a persones des de 14 als 65 anys.

Incidint en aquest darrer aspecte, el regidor de Joventut, Miquel Medialdea, ha manifestat que els joves de 14 i 15 anys que es vulguin acollir a les mesures reparadores mantindran una entrevista amb els tècnics de Convivència i Ciutadania i de Joventut per tal de conèixer el perfil de l’adolescent i oferir-li un itinerari a mida en funció de la situació personal. “Si el/la jove està desconnectat pel que fa a formació se li oferirà orientació al SIAJ i durà a terme tasques de suport a l’Espai Jove La Nau durant les hores que es determinin”, exposava Medialdea

Per la seva banda, el regidor de Serveis Centrals, Aureli Ruiz, ha refermat el vessant pedagògic de les mesures reparadores. “El règim sancionador de les ordenances no té una finalitat recaptatòria sinó pedagògica, per tal que la persona que ha comès una infracció no hi torni. Vol revertir actituds”, ha afirmat Ruiz. El regidor no descartava ampliar aquesta mesura a altres infraccions, a banda de l’Ordenança de Civisme, com ara la de tinença d’animals o la de sorolls.

pujar inici

Accessibilitat