Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Aclariment sobre la convocatòria a propietaris de finques limítrofs dels municipis de Vilafranca del Penedès i Olèrdola

16 de març de 2021

En els darrers dies s’estan fent convocatòries als propietaris de sectors limítrofs dels termes municipals de Vilafranca del Penedès i d’Olèrdola per tal que puguin aportar informació per precisar els límits dels dos termes. Aquesta actuació l’està duent a terme d’ofici la Generalitat de Catalunya, a través de l’Institut Cartogràfic, amb l’objectiu de disposar de la informació que puguin acreditar els propietaris amb l’objectiu, si s’escau, de modificar el límit del terme amb les adequacions que es considerin acreditades. D'aquestes consultes es poden derivar modificacions, que serien menors, de detall.

L’Ajuntament de Vilafranca vol aclarir que no es tracta d’una iniciativa del mateix Ajuntament ni s’ha posat en marxa cap expedient de modificació dels límits del terme municipal, que té una tramitació diferent i que hauria de debatre i aprovar el ple municipal.

   

pujar inici

Accessibilitat