Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

L’Oficina Local d’Habitatge gestiona els ajuts Next Generation a la rehabilitació i a la millora de l’eficiència energètica dels habitatges de Vilafranca

08 de juny de 2022

L’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Vilafranca, mitjançant conveni amb la Generalitat de Catalunya, s’ha constituït com a oficina de rehabilitació per atendre i gestionar els ajuts a les persones de Vilafranca interessades a rehabilitar energèticament els seus habitatges.

Les oficines de rehabilitació tenen l’objectiu de coordinar, informar i facilitar la gestió dels ajuts i la prestació de serveis per portar a terme i gestionar de forma integral els projectes de rehabilitació energètica en l’àmbit residencial que puguin presentar persones particulars, comunitats de propietaris, empreses i agents rehabilitadors en general.

En aquest sentit, un dels objectius del Pla Estatal de Recuperació, Transformació i Resiliència, per fer front a la crisi derivada de la Covid-19 i en el context dels ajuts Next Generation de l’Unió Europea, és activar el sector de la rehabilitació de cara a generar ocupació i activitat i per tal d’aconseguir una renovació sostenible del parc d’habitatges.

Així, en el marc d’aquest Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, les oficines de rehabilitació actuen com a finestreta única d’informació, assessorament, coordinació i gestió dels programes d’ajut. Els ajuts que gestionen estan destinats a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici en què s’obtingui una millora acreditada de l’eficiència energètica (programa 3), a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges com ara la modificació de tancaments, el canvi de finestres o el canvi de sistemes de climatització (programa 4) i al programa d’ajut a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (programa 5).

Les convocatòries d’aquests ajuts estaran obertes fins al 31 de desembre i per a informació i la seva tramitació cal adreçar-se a l’Oficina Local d’Habitatge, ubicada al c/ Sant Pere, 3. Telèfon: 93 818 06 54. Correu electrònic: [email protected]. L’horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres, de 9 a 14h amb cita prèvia.

pujar inici

Accessibilitat