Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Amidaments de les vibracions i de l’impacte acústic del pas dels trens

30 de abril de 2008
L'ADIF i l'Ajuntament de Vilafranca estan duent a terme amidaments de les vibracions i de l'impacte acústic que genera el pas dels trens de gran velocitat al llarg del nucli urbà. Aquests amidaments es duen a terme al llarg de tot el nucli urbà, tant a les zones on les vies estan cobertes com a les que estan descobertes.

Segons la normativa vigent, tots els projectes d'infrastructures públics i privats, com és l'obra de soterrament i cobriment de les vies al nucli urbà de Vilafranca, estan sotmesos a la Declaració d'Impacte Ambiental i a l'Estudi d'Impacte Ambiental que s'ha d'anar actualitzant durant l'execució de les obres. Aquest estudis tenen com a objectiu que el soroll i les vibracions associades a l'obra no sobrepassin els límits que fixa la normativa i l'ordenança municipal. Aquests límits s'estableixen, pel que fa a les vibracions, en 75 decibels i, pel que fa a l'impacte acústic, 55 decibels en horari nocturn i 65 decibels en horari diürn.

Actualment l'ADIF està portant a terme els seus amidaments i també el mateix ajuntament està fent els seus. Ambdues administracions emetran els seus propis informes, que seran contrastats. En funció dels resultats finals d'aquests amidaments, els informes que se'n derivin determinaran les mesures correctores complementàries per tal de minorar l'impacte de les vibracions i els sorolls. Aquestes mesures podrien ser, entre d'altres, la instal.lació de pantalles antisoroll a l'entorn de les zones no cobertes o d'elements antivibradors sobre la plataforma ferroviària.

Davant la inquietud del veïnat més directament afectat, l'Ajuntament de Vilafranca vol aclarir que les mesures correctores de les vibracions i l'impacte acústic hauran de formar part del projecte de soterrament i cobriment de les vies a Vilafranca que encara està en curs. Per tant, l'Ajuntament no donarà l'obra per finalitzada ni recepcionada fins que no s'instal·lin aquestes mesures correctores.

pujar inici