Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Canvis de circulació al Molí d’en Rovira amb la conversió del carrer Melió en direcció única

14 de octubre de 2007
El motiu d’aquests canvis és la dificultat de pas amb què es troben els camions quan coincideixen circulant en sentit contrari pel carrer Melió, degut a les dimensions de la calçada, així com la intenció de continuar establint sentits únics de circulació en els carrers que ho permetin, per tal d’augmentar la seguretat viària.
La prohibició de l’estacionament en un dels dos costats del carrer Melió, per tal de guanyar amplada per a la circulació, hauria suposat la pèrdua de 70 places d’estacionament. Convertint en canvi aquest carrer en via de sentit únic –concretament en direcció a l’avinguda de Barcelona– queda resolt el problema i es pot mantenir l’estacionament en els dos costats del carrer.
El reasfaltat provisional que s’ha dut a terme al tram del carrer Dr. Fleming, pendent d’urbanitzar, possibilita el trànsit alternatiu dels vehicles que fins ara circulaven pel carrer Melió en direcció a l’avinguda de Vilanova.
En línies generals, la circulació quedarà establerta de la manera següent:
L’accés des de l’avinguda de Barcelona que fins ara tenia lloc pel carrer Melió, es farà pel carrer Sarriera fins arribar al carrer Bisbe Estalella. Des d’aquest punt, el carrer Bisbe Estalella serà de sentit ascendent cap al carrer Comerç, i descendent cap al carrer Dr. Fleming, de manera que els vehicles que han entrat pel carrer Sarriera podran optar per continuar en direcció a l’avinguda de Vilanova pel carrer Comerç, o bé pel carrer Dr. Fleming.
De la mateixa manera, els vehicles que provinents del costat av. Vilanova circulin pel carrer Sarriera podran, quan arribin a la cruïlla amb el carrer Bisbe Estalella, optar per pujar fins al carrer Comerç - com actualment es ve fent - o bé baixar pel carrer Bisbe Estalella fins al carrer Melió o Dr. Fleming.
La incorporació del carrer Dr. Fleming a l’estructura viària del Molí d’en Rovira alleugerirà el trànsit que fins ara circulava pel carrer Melió, quedant d’aquesta manera dos carrers, Comerç i Dr. Fleming, en direcció a l’avinguda de Vilanova, i dos carrers, Sarriera i Melió, en direcció a l’avinguda de Barcelona.

pujar inici

Accessibilitat