Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Comencen els treballs previs a la construcció de l’aparcament de la rambla de Sant Francesc amb la retirada de l’arbrat

20 de febrer de 2008
Els exemplars més joves de plàtans de la rambla de Sant Francesc que resulten afectats per la construcció de l’aparcament soterrat s’estan trasplantant a l’entorn de la Zona Esportiva. Si bé la construcció de l’aparcament soterrat de la rambla es preveu iniciar-lo el proper mes de març, aquesta setmana ja s’han iniciat treballs previs amb la retirada d’aquests 37 plàtans, corresponents a les dues fileres centrals de la rambla, i el seu trasllat a un altre indret del municipi. La preservació i l’aprofitament dels plàtans va ser una exigència de l’Ajuntament de Vilafranca a l’empresa SABA, adjudicatària de la construcció de l’aparcament soterrat de la rambla de Sant Francesc.

Aquests exemplars d’arbres s’estan plantant a la Zona Esportiva, concretament a l’entorn del nou circuit de footing que s’ha construït i de la riera de Llitrà. Aquesta actuació a la riera s’emmarca en el projecte Casa d’Oficis “Riera de Llitrà” que ha impulsat l’Ajuntament de Vilafranca amb l’objectiu de restaurar i millorar l’entorn natural de la riera de Llitrà al seu pas pel terme municipal de Vilafranca i habilitar-lo com a espai públic, per a activitats de passeig, esports, turisme, etc.

L’operació de recuperar arbrat de grans dimensions que resulta afectat per l’execució d’obres públiques o per l’enderroc de finques privades s’ha dut a terme en altres ocasions a Vilafranca amb força èxit. Així a la dècada dels 90 es van traslladar plàtans de grans dimensions que estaven afectats per la construcció de la variant de la N-340 des del camí de Melió al parc de Sant Julià. Així mateix, es van recuperar l’olivera i els arbustos que hi havia a la plaça del Penedès abans de la construcció del pàrquing soterrat i es van plantar al mateix parc de Sant Julià. També en els darrers anys s’han recuperat exemplars de palmeres que estaven situats als patis d’edificis que s’han enderrocat per construir-hi nous habitatges per replantar-los en llocs significatius de la vila com rotondes o parcs.

Nova plantació i poda d’hivern

D’altra banda, Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Vilafranca està portant a terme el procés de plantació d’uns 200 exemplars d’arbres en diferents punts del nucli urbà. En alguns casos es tracta d’arbrat de nova plantació i en altres casos de substitució d’exemplars que per diverses circumstàncies han mort. Aquesta època és la idònia per realitzar els treballs de plantació.

També aquests dies s’han portat a terme els treballs de poda de les espècies d’arbrat caducifoli situades a les vies públiques de Vilafranca. Aquests treballs, que s’allargaran durant tot el mes de març, segueixen diferents paràmetres depenent de la situació de l’arbrat. Així s’efectuen podes de contenció de capçada per incompatibilitat amb habitatges, de seguretat per evitar el risc de trencament i caiguda de branques, de reducció per evitar l’afectació als edificis propers o per minvar la polinització d’algunes espècies i d’aclarida perquè no interfereixi amb l’enllumenat públic.

pujar inici