Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Comencen les obres de rehabilitació dels equipaments i de la plaça Dr. Bonet

14 de setembre de 2017

Aquesta setmana han començat les obres de rehabilitació dels equipaments de la Plaça Dr. Bonet, i la pròpia plaça en el seu conjunt, al barri de l’Espirall. Aquesta actuació forma part del projecte d’intervenció integral del barri de l’Espirall i correspon a la part del nou centre cívic, ubicat a la plaça Dr. Bonet, i que acollirà principalment l’àmbit associatiu i d’entitats del barri.
L’actuació consistirà en la rehabilitació dels dos edificis existents, els quals incorporen una sèrie d’equipaments de servei al barri. Ambdues construccions que daten del 1967 seran totalment renovades, especialment a nivell de la millora substancial del seu aïllament tèrmic i acústic.  Com a actuacions principals, es duran a terme una redistribució interior, es renovaran algunes instal•lacions, i es rehabilitaran totalment les façanes dels edificis que modificaran la seva qualitat i eficiència tèrmica.  També s’enderrocarà una part de l’edifici que s’interposa entre les places Pau Casals i Dr. Bonet per tal donar major amplitud a la connexió entre ambdós espais públics. En el seu lloc es disposarà un cos de major alçada que vertebrarà formalment aquest punt singular entre les dues places.
En paral•lel es duran a terme les obres de reurbanització de la mateixa plaça Dr. Bonet, la qual disposarà d’un nou arbrat de major qualitat i dimensions que en un futur assegurarà uns espais amb ombra i bancs per a seure. També es millorarà la recollida de les aigües pluvials i es renovaran algunes voreres de panot en mal estat. 
Aquesta intervenció de rehabilitació, tant la part d’urbanització de la plaça com la intervenció als edificis, millorarà la qualitat i eficiència general d’aquests equipaments al servei del barri, i alhora, s’ampliarà la relació de l’espai amb la plaça Pau Casals que ja ha estat recentment urbanitzada, renovant en conjunt aquest espai públic central al barri de l’Espirall.

pujar inici

Accessibilitat