Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Convocatòries de subvencions per a entitats que promocionin les activitats físiques i esportives

06 de febrer de 2024

L’Ajuntament de Vilafranca ha convocat subvencions per a les entitats que promocionin les activitats físiques i esportives a Vilafranca del Penedès durant el curs 2023/2024, amb un total de 6 convocatòries perquè tots els àmbits de l’activitat física i esportiva disposin d’aquesta cobertura econòmica. La regidora d’Esports, Gemma Romeu, acompanyada del cap del servei d’Esports, Jordi Gallego, ha presentat les convocatòries que ja són vigents, a excepció de la convocatòria per als esportistes d’elit que quedarà convocada al llarg de les properes setmanes.

L’import total de les convocatòries és de 133.000€,el més alt des de la pandèmia”, ha destacat la regidora Gemma Romeu, que ha assenyalat que “s’han recuperat la convocatòria de reducció de quotes per a la pràctica d’esport en associacions locals i la de suport a esportistes d’elit, així com s’ha doblat el pressupost per a activitats esportives inclusives continuades”.  La resta de convocatòries són per a l’organització d'activitats puntuals, l’organització de grans esdeveniments, i la realització d’activitats continuades d'esport de base, federat i competitiu.

Roda de premsa

Assessorament per a la tramitació dels ajuts
Les entitats disposen d’un termini de 30 dies naturals per presentar les sol·licituds, que es tramiten de forma telemàtica des de la seu electrònica de l’Ajuntament de Vilafranca (https://tramits.vilafranca.cat).
Durant aquest període, la regidoria d’esports habilita el servei d’assessorament i suport per la tramitació de les sol·licituds. Per accedir-hi, cal contactar telefònicament amb el servei d’Esports (93 817 23 18) i concertar l’assessorament.
Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es procedirà a la valoració de les sol·licituds en base als criteris de puntuació establerts a cadascuna de les convocatòries. En el termini màxim de 3 mesos l’Ajuntament de Vilafranca emetrà la resolució de les subvencions atorgades.

Quadre imports de les convocatòries

Aquestes subvencions tenen per objectiu:
Donar suport a l’associacionisme esportiu amb ofertes puntuals i continuades d’activitats físiques i esportives obertes a tothom i sense afany de lucre.
Garantir de forma universal l’accés a la practica d’activitat física i esportiva al conjunt de la ciutadania.
Donar suport a les iniciatives d’esport de base continuades, per a infants entre els 3 i 16 anys, de les entitats esportives. 
Donar suport a les iniciatives d’esport de base continuades, de caire federatiu i competitiu, per a infants i joves entre els 6 i 25 anys, de les entitats esportives.
Reduir la càrrega econòmica per a les famílies de les activitats físiques i esportives realitzades en el teixit associatiu de Vilafranca
Fomentar l’organització d’activitats físiques i esportives puntuals per part de les entitats esportives.
Fomentar l’organització de grans esdeveniments esportius a Vilafranca.
Donar suport a les iniciatives d’activitat física i esportiva per a les persones amb mobilitat reduïda, afectacions psíquiques o altres afectacions cròniques de la salut, de forma continuada i regular.
Donar suport econòmic als esportistes d’elit per facilitar la seva dedicació a la preparació esportiva, de forma que pugui esdevenir la seva activitat principal.

Segons la regidora d’Esports, els ajuts han de garantir de forma universal l’accés a la pràctica esportiva i “incentivar el teixit associatiu potent que tenim. És la manera com l’Ajuntament de Vilafranca pot ajudar perquè continuïn oferint una activitat esportiva de qualitat”. Gemma Romeu ha informat que en línia d’escolta activa per conèixer les necessitats de totes les entitats, “estem fent taules sectorials, que ja hem treballat amb els clubs d’atletisme i de futbol, i la setmana vinent està previst convocar les entitats d’esport sobre rodes”.

 

pujar inici