Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

El 12,20 % de la població de Vilafranca ha estat atesa pels Serveis Socials durant l’any 2022

28 de març de 2023

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha presentat la memòria dels serveis socials municipals corresponent a l’any 2022. El regidor de Drets Socials, Ramon Zaballa, i la cap del servei, Montse Domènech, han assenyalat les dades principals d’un any en que es produeix un increment de la demanda d’aquest servei per part de la població. El 2022 un 12,2% de la població de Vilafranca ha estat atesa pels serveis socials, un punt per sobre que l’any anterior. Han acudit als Serveis Socials un total de 4.999 persones i s’han obert 737 expedients nous, un 28% expedients més que l’any 2021.

Pel que fa al perfil de les persones usuàries, han acudit a serveis socials un total de 1.962 homes i 3.037 dones. El 71% de les persones ateses tenen nacionalitat espanyola, un 15% són de nacionalitat africana i l’11% de nacionalitat americana. Els barris amb un índex més elevat de concentració de la intervenció social són l’Espirall, el Centre i Les Clotes. Aquest darrer any s’ha observat un augment en la complexitat de casos d’infants i adolescents en situació de risc i s’ha detectat un increment dels problemes legals d’estrangeria que dificulta l’accés a algunes prestacions socials.

Roda de premsa

El regidor de Drets socials, Ramon Zaballa, ha recordat en la roda de premsa de presentació de la memòria, que els serveis socials tenen com a finalitat contribuir al dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la seva vida i que s’adrecen de manera especial a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic, i de situacions de vulnerabilitat i de dependència. “Es detecta que les persones que acudeixen a Serveis socials presenten unes problemàtiques més complexes i més cròniques, especialment han augmentat les relacionades amb la salut i les mancances socials. I hi ha una tendència a l’alça que ens preocupa de casos relacionats amb la salut mental i també de situacions d’abusos econòmics i maltractament psicològic vers la gent gran, a més de la violència masclista que es treballa des del Servei d’Informació i Atenció a les Dones”, apunta Zaballa.
Pel que fa a les dificultats econòmiques per cobrir les necessitats bàsiques, es manté en un percentatge del 79,3% de les persones ateses, tant famílies com persones que viuen soles, que requereixen d’aquest ajut. Aquest any 2022 s’ha registrat un increment del 12,96% de casos amb problemàtiques relacionades amb l’habitatge, una de les urgències que s’han d’atendre de forma recurrent, al costat de dificultats en el pagament de subministraments de la llar o necessitats bàsiques d’alimentació i higiene personal.

Els recursos més prescrits són els destinats a cobrir les necessitats bàsiques 
Precisament, els recursos més prescrits del Catàleg de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilafranca són els relacionats amb l’alimentació, la higiene personal i el suport a l’allotjament. Al 2022, les persones beneficiaries del Rebost solidari han estat 2.036, un 7% menys que l’any 2021, a més de les 107 persones usuàries del Càtering social. El segon lloc d’intervenció l’ocupa els recursos propis tècnics dels Equips dels professionals dels Serveis Socials “amb la funció de diagnòstic i tractament en les intervencions socials, a traves dels Plans de millora amb les persones i famílies en risc i vulnerabilitat social. Cal assenyalar que l’equip tècnic està format per 42 persones competents professionalment, als quals agraeixo la gran feina que realitzen”.

Per abordar la cronicitat de les persones que s’atenen des de servei socials, s’ha iniciat un nou projecte per treballar l’autocura en famílies monomarentals i  una càpsula formativa per abordar l’escletxa digital en els col·lectius més fràgils de persones soles sense suport social i familiar, així com en el col·lectiu persones amb dependència.

A nivell de gent gran, com a novetat destaquem la intervenció en la solitud no desitjada en persones grans amb el “Projecte Obrim Camins”. Enguany s’ha ampliat als barris de Sant Julià, Espirall, Les Clotes, El Centre i el Poble Nou, atenent unes 50 persones.

Pel que da a l’atenció a les persones amb Dependència, s’ha creat un nou espai informatiu grupal de l’àmbit de la dependència adreçat per a la ciutadania. Consta d’una xerrada genèrica del tràmit de dependència i una xerrada específica de recursos, segons el grau reconegut. Alhora, es consolida l’Aula salut Vilafranca com espai d’autocura per a les persones cuidadores de persones dependents, a la qual hi han participat 13 persones i 13 activitats.

En relació  als espais d’intervenció socioeducativa, al SIS de la Casa petita han atès a 642 persones, un 23% més que l’any anterior. Al SIS del Centre obert després del període de la pandèmia s’ha detectat més complexitat en la casuística, a més d’un increment del 13% de les persones ateses. I al SIS Adolescents s’ha intervingut, tant a nivell individual com en projectes grupals, amb 65 persones.

A nivell d’atenció domiciliària s’instaura un nou model d’intervenció de Servei d’Atenció a l’Entorn Domiciliari (SAED) amb una reorganització del servei que aposta per la gestió directa i que el concep no només estrictament dins el domicili, sinó com un servei on es treballi l’atenció a la persona dins l’entorn domiciliari i a la comunitat. S’ha atès un total de 415 persones, el 23% més respecte a l’any 2021. A nivell d’habitatge, a Vilafranca es disposa de 74 habitatges socials que van permetre l’any passat atendre 210 persones en situació de vulnerabilitat.

Finalment, Zaballa ha comentat que “tot i l'increment de casuístiques i atencions, el servei ha pogut donar la resposta adequada gràcies a l'increment de personal i a l'excel·lent professionalitat i implicació de les 42 tècniques i tècnics que hi treballen".
 

pujar inici

Accessibilitat