Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

El 85% de la ciutadania diu estar bastant o molt satisfeta de viure a Vilafranca

08 de febrer de 2023

La Diputació de Barcelona ha publicat els resultats del Dibaròmetre, l’enquesta sobre la percepció ciutadana del municipi, els serveis i l’administració dels ajuntaments de la província de Barcelona. Aquest projecte s’emmarca en l’interès de la Diputació de Barcelona per copsar la percepció de la ciutadania de la província de Barcelona sobre el seu municipi i els serveis que ofereix el seu ajuntament, recollint informació rellevant sobre el municipi que pugui ser útil per a la millora de la presa de decisions tant de la Diputació de Barcelona com dels propis ens locals. En el cas de Vilafranca del Penedès, es van realitzar 400 enquestes telefòniques seguint quotes de sexe i edat. L’estudi, presenta els resultats en base a sis categories: percepció del municipi, imatge municipal, gestió municipal, mitjans de transport, Diputació de Barcelona i Covid19.

Respecte la percepció del municipi, es destaca que el 85% dels enquestats estan bastant o molt satisfets de viure a Vilafranca. La dada està 7 punts per sobre de la mitjana de la província, que és d’un 77,8%. En aquest apartat es fa constar que els principals problemes de la ciutat, segons les persones enquestades, és la seguretat ciutadana, els problemes associats a la immigració i l’oferta comercial.

Aprovació de la gestió municipal

A l’apartat d’imatge municipal, el 82% dels enquestats aprova, amb una nota del 5 al 8, la gestió municipal. Una dada que està 11 punts per sobre de la mitjana de la província (70,8%). Per una altra banda, també es fa constar que els tres serveis millor valorar per la ciutadania són l’enllumenat, la recollida d’escombraries i reciclatge i la neteja de la ciutat.

Respecte la gestió municipal, el 56% opina que l’Ajuntament de Vilafranca utilitza molt bé i bé els diners públics. A aquesta dada, es podria afegir un 6% de la població que opina que l’ús dels diners públics és normal. El Dibaròmetre també es fixa en la opinió que té la ciutadania respecte el compromís del seu ajuntament amb la conservació del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic. En el cas de Vilafranca, el 56% dels enquestats considera que l’Ajuntament està molt o bastant compromès en aquest àmbit. Un altre dels punts sobre els que es va demanar opinió és respecte l’Oficina d’Atenció Ciutadana. En aquest cas, la puntuació a Vilafranca és d’un 6,8. També mostra que la meitat dels enquestats (50,2%) ha realitzat algun tràmit de l’ajuntament per Internet i que el 74% va quedar molt o bastant satisfet amb el funcionament d’aquesta tramitació online.

Desplaçaments a peu

En relació a l’àmbit de mitjans de transport, es constata que els desplaçaments dins del municipi es fan majoritàriament caminant (79,3%).

A l’apartat referent a la Diputació de Barcelona, les preguntes anaven relacionades amb serveis o inversions que es fan a Vilafranca amb el suport de la Diputació. En aquest sentit, el 67% dels enquestats creuen que ha estat molt important la construcció del nou pavelló d’esports annex al pavelló de la Gamba, el  88,3% creu que és molt o bastant important el projecte de rehabilitació d’habitatges amb finalitat social i un 51,9% creu que ha estat rellevant fer la rehabilitació de la Casa de la Festa Major.

Finalment, les conclusions relatives a l’afectació de la Covid19 al municipi, hi ha un 52% de la població que creu que la crisi del Covid19 ha afectat igual a Vilafranca que a altres municipis.

pujar inici