Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

El cens per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 21D es podran consultar fins al 10 de novembre a l’OAC i a www.vilafranca.cat

03 de novembre de 2017

Les llistes del cens electoral que ha de regir en les properes eleccions al Parlament de Catalunya, que se celebraran el dijous dia 21 de desembre de 2017, estaran a disposició de les persones interessades a l'Oficina d'Atenció Ciutadana d'aquest Ajuntament OAC (planta baixa de la Casa de la Vila), des d’avui i fins al divendres 10 de novembre.
El cens electoral que s’utilitza en les eleccions al Parlament de Catalunya, es va tancar a 28 de juliol de 2017.
D’acord amb l’article 39.2 de la Llei orgànica del règim electoral general vigent, l’Ajuntament posa a disposició de les persones interessades un servei de consulta sobre la seva inclusió en el cens, però no és permesa la realització de consultes generals de les llistes del cens.
Les reclamacions per errors o per exclusió indeguda del cens es poden presentar en el mateix Ajuntament. Cal aportar el DNI, el passaport o el permís de conduir, i s’ha d’utilitzar un imprès normalitzat que es facilitarà gratuïtament.
Al web de l’Ajuntament (www.vilafranca.cat) també es podrà comprovar si una persona resident a Vilafranca està inscrita en el cens electoral i el lloc on pot exercir el dret de vot, mitjançant la introducció del seu núm. de DNI.
La inclusió en les llistes del cens és un requisit indispensable per a poder exercir el dret de vot en les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre, per la qual cosa és recomanable que es faci la consulta. S'aconsella especialment que facin la consulta sobre la seva inclusió en el cens les persones que s'hagin empadronat a Vilafranca, o que hagin modificat les dades de la seva inscripció en el padró, durant aquest any 2017.

pujar inici