Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

El Consell Escolar debat sobre les activitats extraescolars

28 de novembre de 2007
El Consell Escolar Municipal és un òrgan de consulta i participació de l’àmbit educatiu i les persones que l'integren ho fan com a representants dels diferents sectors i, per tant, no representen a cap centre educatiu en concret.
La finalitat principal del Consell Escolar Municipal és la de reflexionar i debatre sobre temes d’interès educatiu local i intentar, sempre que es pugui, arribar a algun pronunciament o acord que pugui tenir una trascendència de cara a l’opinió pública i, molt especialment, de cara als qui tenen capacitat de decisió.
A banda de consensuar aspectes generals de funcionament, el plenari del consell va abordar un tema molt més concret: la possible discriminació que es pot produir en l’accés a determinades activitats que tenen lloc fora de l’escola, així com en les activitats extraescolars que organtizen els centres educatius.
Aquestes dificultats d’accés poden venir generades per motius diversos: econòmics, manca d’interès per part de les famílies, infants amb limitacions físqiues que necessiten comptar amb la presència d’una persona de suport, etc...
A partir de la reflexió incial, es van fer tot un seguit d’aportacions en diversos sentits: justificar que totes les activitats que es fan són necessàries i importans o abaixar el nivell global d’exigència i reudïr el nombre i/o cost de les activitats que obliguen a un esforç econòmic addicional a les famílies.
Finalment, es planteja la posada en marxa d’una comissió que analitzi la conveniència de recuperar la divisió per zones i l’adscripció de centres de primària als centres de secundària de cara a futurs processos de matriculació.
La composició del Consell Escolar Municipal s’ha vist renovada en un alt percentatge i en formen part representants de tots els sectors que integren la comunitat educativa local: Pere Anton Gonzàlez, Montse Cervera, Natàlia Cabré, Ramon Zaballa, Antoni Resta, Pere Martí, Àngels Guardiet i Layla Guendouz (directors i titulars de centre); Abel Yuste, Gerard Laguna, Adrià Hernández, Raquel Ledesma, Andrea Urpí, Judit Caballero, Nadia Khankan, Montserrat Puig i Núria Galtès (alumnes de secundària); Francesca Moreno, Ivana Arquès, Imma Beser, Teresa Sala, Fina Ribas, Roderic Villalba i Carmina Mallofré (docents); Joaquim Barberà i Àngels Mestres (personal d'administració i serveis dels centres educatius); Carles Mercader, Josep Enric Cantón, Verònica Gómez, Antonio Zapater, Myriam S. Sánchez, Montse Valle, Pere Toledano i Pere Martí (Associacions de Pares i Mares) i en representació dels diferents grups polítics municipals: Lourdes Sànchez (regidora d'Educació i presidenta del consell), Dolors Villaró (PSC), Ramona Suriol i Fernando Garcia (CIU), Oriol Perelló (CUP), Miquel Ferret (ERC), Borja Martin (PP) i Isabel Garcia (ICV-EUiA).

pujar inici