Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

El DPTOP sotmet a informació pública l'avantprojecte de construcció i gestió de l'Eix Diagonal

17 de desembre de 2007
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha impulsat la formació de l'Eix Diagonal, entre Vilanova i la Geltrú i Manresa, per tal de millorar l'accés a la costa des de les comarques centrals i potenciar les comunicacions intercomarcals. Aquest eix, amb una longitud de 67 quilòmetres, recorrerà un itinerari sud-nord que unirà les poblacions de Vilanova i la Geltrú, Canyelles, Vilafranca del Penedès, Sant Pere de Riudebitlles, Capellades, Igualada, Sant Salvador de Guardiola i Manresa.
Actualment, està construït prop del 50% d'aquest eix viari; en concret, dos trams: l'un correspon a la carretera C-15 entre Puigdàlber i Igualada i l'altre, al tram de la C-37 entre Castellfollit del Boix i Sant Salvador de Guardiola, conclòs a finals de 2005.
Les obres de l'Eix Diagonal inclouran:
- Construcció de 35 quilòmetres de nova carretera.
- D'aquests 35 quilòmetres, 13 quilòmetres tindran les característiques d'autovia; en concret, entre Vilanova i la Geltrú i la connexió amb l'AP-7 a Vilafranca del Penedès.
- Reforçament del ferm i millores en la senyalització i els elements de seguretat viària.
- Com a elements constructius, cal destacar 9 túnels, 25 ponts i 18 enllaços nous.

Aquests treballs suposaran una inversió de 341 MEUR.

Pel que fa al tram entre Canyelles i Puigdàlber, destaca:
* Canyelles – Vilafranca del Penedès (5,7 km): Desdoblament de l'actual C-15 entre la connexió amb la C-15b (carretera de Sant Pere de Ribes) i l'enllaç amb l'AP-7, a Vilafranca. En general s'aprofita la carretera existent, que es desdobla, excepte en un tram situat a cavall dels termes municipals de Canyelles i Olèrdola, en el qual el traçat de la futura autovia se separa de la carretera actual fent una variant. En aquest tram es construirà un túnel doble, d'uns 650 metres de longitud. A més dels enllaços inicial i final, es preveu la construcció de diverses incorporacions i sortides al tronc de l'autovia, juntament amb la formació de calçades laterals a la zona de Sant Miquel d'Olèrdola.
Es projecta la construcció de 7 ponts o viaductes, el més llarg dels quals té 42 metres i correspon a la connexió amb la BV-2443. També es preveu la formació d'un altre túnel, de 142 metres de longitud, que se situa al terme d'Olèrdola, a la zona on ja existeix un túnel per a la carretera actual.
* Variant de Vilafranca del Penedès (5,6 km): Té característiques de carretera convencional. Un primer tram va des de l'enllaç de l'autopista AP-7 (enllaç Vilafranca centre) fins a l'enllaç amb l'N-340. El traçat discorre en gran part paral·lel i aprofitant el corredor de pas de l'autopista AP-7. Aquest tram té una longitud de 2,4 quilòmetres. A partir de l'enllaç amb la N-340 continua la variant de Vilafranca fins a trobar l'actual C-15 i en segueix el traçat fins a l'enllaç de la Granada. Aquest segon tram té una longitud de 3,2 quilòmetres.
Els enllaços previstos són tots a diferents nivell i són el de Vilafranca-centre, l'enllaç amb l'N-340, l'enllaç amb la C-243 (carretera de Vilafranca a Sant Sadurní) i l'enllaç final o enllaç de la Granada.
El projecte inclou la construcció de 4 passos superiors i 11 passos inferiors. Entre els ponts, destaca el que es construirà sobre la línia ferroviària, de 65 metres de longitud.
* Vilafranca del Penedès – Puigdàlber (4,1 km): Condicionament de la carretera actual (C-15) per adaptar-la a les característiques d'una via preferent d'una calçada. El tram s'inicia a l'enllaç de la Granada i s'acaba poc després l'enllaç de Puigdàlber, que es remodela.

pujar inici