Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

El Pla de gestió de l’arbrat aconsella l’esporga i la substitució de diferents exemplars d’arbres a Vilafranca

20 de febrer de 2008
Aquest model de gestió es basa en un procés de diagnosi de l’estat d’envelliment de l’arbrat i en propostes d’actuació i/o substitució d’acord amb el Pla Director d’Espais Verds de la Vila.

Atenent les conclusions de la diagnosi encarregada per l’Ajuntament a una empresa externa d’arboricultura, en els propers dies es procedirà a l’esporga de reducció d’un volum important d’arbres situats en diferents vies públiques de la Vila i a la tala d’aquells exemplars que ja no són recuperables.

Segons aquesta diagnosi, 61 arbres pateixen alteracions greus com cavitats, ferides, xancres, podridures, cops, inclinacions del tronc o desequilibris de la capçada. Malgrat que sovint no es veuen a simple vista, aquesta afectacions comporten un risc important de trencament o de caiguda davant determinades afectacions externes com fortes ventades o la mateixa sequera que estem patint actualment.

Així està previst substituir 5 oms en el primer tram de l’avinguda de Catalunya i 49 pollancres en el tram de l’avinguda de Catalunya que correspon a la Zona Esportiva. Al parc Tívoli s’eliminaran 4 pins i 2 plàtans, i al carrer Sant Antoni M. Claret (zona de sauló) 2 oms. La resta d’arbrat situat en aquestes vies públiques està essent sotmès a podes de manteniment i de reducció com a mesura per evitar perills als ciutadans.

Els treballs els porta a terme una empresa d’arboricultura especialitzada i, un cop finalitzada la tala i l’eliminació de soques, el Servei de Parcs i Jardins procedirà a la plantació d’espècies adaptades a l’entorn.

pujar inici