Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Enquesta als joves nascuts el 2005 sobre la seva situació i les motivacions pel que fa als estudis

17 de febrer de 2021

El Servei d’Educació de l’Ajuntament de Vilafranca ha començat a realitzar enquestes a tots els nois i noies empadronats a la vila i nascuts l’any 2005 per tal de conèixer quina és la seva situació actual i motivacions pel que fa als estudis. Poden accedir a l’enquesta a través de l’adreça https://educacio.vilafranca.cat/joves2005.

L’objectiu d’aquesta actuació és conèixer de primera mà les seves impressions, saber quines expectatives tenen de cara al curs vinent, detectar dificultats en les transicions acadèmiques, etc. També ha de ser un punt de partida per millorar l’oferta educativa de la vila i diversos aspectes relacionats amb l’orientació educativa. Per últim, però no per això menys important, esdevé un instrument clau per tenir dades rellevants sobre l’abandonament escolar prematur.

A més, si el jove o la seva família necessita algun tipus d’orientació per poder decidir els propers passos de l’alumne en el món acadèmic o simplement es detecta a través de l’enquesta, el Servei d’Educació ofereix la possibilitat d’assessorar-los personalment. La finalitat és fer una tasca d’acompanyament el més individualitzada possible per tal d’ajudar-los a concretar el seu projecte de desenvolupament acadèmic i a portar-lo a la pràctica amb possibilitats d’èxit.

De conformitat amb el que estableix la llei, totes les dades facilitades seran tractades amb absoluta confidencialitat i incorporades en un fitxer informatitzat responsabilitat de l’Ajuntament de Vilafranca i tindran una finalitat estrictament estadística

La regidora d’Educació, Xell Montserrat, explica que es tracta d’una iniciativa “pionera i molt ben valorada” que permet identificar els i les joves que abandonen els estudis abans de graduar l’ESO o que tot i graduar, no continuen amb l’educació post obligatòria. La regidora comenta que, a partir d’aquesta detecció, el servei d’Educació “ofereix un servei d’acompanyament i orientació integral que reforça els processos de desenvolupament dels projectes de vida i de construcció d’itineraris formatius personalitzats dels i les joves en risc d’abandonar prematurament els estudis”. En aquesta tasca, també s’aprofita per donar a conèixer el recursos de què disposen els diferents serveis municipals “per tal de facilitar tant la continuïtat del procés formatiu com la progressiva inserció laboral dels i les joves i la seva vinculació amb l’entorn social”, afirma Montserrat.

L’abandonament escolar prematur dels i les joves està molt vinculat a l’elevada taxa d’atur juvenil que s’apropa al 40% i on la Covid-19 hi ha tingut una incidència important.

Aquesta acció està emmarcada dins el projecte pilot de Noves Oportunitats Educatives 4.0 impulsat per la Diputació de Barcelona i on Vilafranca és un dels municipis pilot.  El fet de formar part d’aquest pilot és conseqüència de la tasca que l’Ajuntament ja fa temps que està duent a terme en l’àmbit de l’orientació i l’acompanyament en les transicions educatives.  També forma part treball de la Taula de la Formació Professionalitzadora que s’ha constituït recentment.

pujar inici

Accessibilitat