Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Es farà una enquesta de satisfacció sobre les llars municipals d'infants

24 de febrer de 2008
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha signat un conveni amb la Diputació de Barcelona per a la realització d'aquestes enquestes. En virtut d’aquest conveni, la Diputació de Barcelona té previst encarregar la realització d'aquest estudi a una empresa especialitzada que farà entrevistes telefòniques a totes les famílies que en aquests moments són usuàries de les llars municipals d'infants de Vilafranca del Penedès, un total de 345.
La voluntat de l'Ajuntament és donar a conèixer els resultats obtinguts a les parts interessades (personal educador, famílies, etc.) sempre garantint la confidencialitat de les dades.
L'Ajuntament de Vilafranca també va participar l’any passat per segon any consecutiu en un Cercle de Comparació Intermunicipal de llars d'infants impulsat per la Diputació de Barcelona, juntament amb 13 municipis més de la província de Barcelona. Els cercles de comparació o millora són instruments que permeten analitzar diversos indicadors i extreure'n informació que permeti la comparació entre municipis. Per tant, possibiliten el coneixement i la transferència de bones pràctiques i l'establiment d'accions de millora per part dels governs municipals per tal d’adequar els serveis públics a les necessitats dels usuaris. De les dades que es van desprendre d’aquest estudi es pot concloure que el servei de llars municipals d’infants a Vilafranca se situa en uns nivells òptims pel que fa a la majoria d'indicadors analitzats.
Aquestes dues iniciatives tenen l’objectiu de disposar d’elements per continuar millorant la qualitat dels serveis educatius que es presten al ciutadà i més concretament del servei de llars d'infants.

pujar inici