Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

A exposició pública les llistes del cens electoral de les Eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig

25 de març de 2024

Les llistes del cens electoral que ha de regir en les properes Eleccions al Parlament de Catalunya, que es celebraran el diumenge 12 de maig de 2024, estaran a disposició de les persones interessades, des del dia 25 de març fins a l’1 d’abril, ambdós inclosos.

D’acord amb l’article 39.2 de la Llei orgànica del règim electoral general vigent, l’Ajuntament posa a disposició de les persones interessades un servei de consulta sobre la seva inclusió en el cens, però no és permesa la realització de consultes generals de les llistes del cens. Les reclamacions per errors o per exclusió indeguda del cens es poden presentar en el mateix ajuntament (Oficina d’Atenció Ciutadana, situada en els baixos de la Casa de la Vila). Cal aportar el DNI, el passaport o el permís de conduir i s’ha d’utilitzar un imprès normalitzat que es facilitarà gratuïtament. Al web de l’Ajuntament de Vilafranca també es podrà comprovar si una persona resident a Vilafranca és inscrita en el cens electoral i el lloc on pot exercir el dret de vot, mitjançant la introducció del seu número de DNI.

La inclusió en les llistes del cens és un requisit indispensable per a poder exercir el dret de vot, per la qual cosa és recomanable que es faci la consulta. S’aconsella especialment que facin la consulta sobre la seva inclusió en el cens les persones que s’hagin empadronat a Vilafranca o que hagin modificat les dades de la seva inscripció en el padró, en el darrer any. El cens electoral es va tancar en data 1 de gener de 2024 amb les variacions tramitades fins al 28 de desembre de 2023.

Vot per correu
Els electors i les electores que prevegin que el dia de celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya (diumenge dia 12 de maig de 2024) es trobaran absents de la Vila, o bé que no acudiran a la seva mesa electoral per exercir el dret de vot, poden votar per correu, prèvia sol·licitud de forma presencial a qualsevol ficina de Correus de Vilafranca o de forma telemàtica a la pàgina web de Correus. Per fer la tramitació de forma presencial cal lliurar l’imprès de sol·licitud i acreditar la identitat amb el DNI, el passaport o el carnet de conduir. Si es fa de forma telemàtica, cal disposar d’un certificat electrònic com l’idCAT o el DNI. El termini per demanar el vot per correu ja s’ha iniciat, i finalitza el dia 2 de maig, si bé és recomanable fer-ho amb una antelació suficient. Els residents que viuen fora de l’Estat espanyol també tenen l’opció d’acudir a les oficines consulars.

La documentació que envia l’Oficina del Cens Electoral arribarà per correu certificat al domicili indicat entre el 22 d’abril i el 5 de maig. El sobre inclou el certificat d’inscripció al cens, una butlleta de votació de cada candidatura, un sobre de votació, un sobre adreçat al president de la mesa on us correspon de votar i un full explicatiu del procediment que s’ha de seguir per a votar. Aquesta comunicació s’ha de rebre personalment. En el cas de no trobar-se al domicili, s’haurà d’anar a recollir la documentació a l’oficina de correus corresponent. Un cop recollida tota la documentació i decidit el vot, s’ha d’introduir al sobre electoral i enviar-lo per correu certificat a la mesa electoral que pertoca. Aquest enviament no necessita segell i es pot fer entre el 22 d’abril i el 8 de maig.

El servei de Correus agruparà tots els vots, tant els recollits pels funcionaris als domicilis com els que s’hauran dut a les oficines, i els lliurarà a les meses electorals que pertoqui el dia de les eleccions, perquè s’afegeixin al recompte definitiu de l’escrutini general. És important tenir en compte que, una vegada l’Oficina del Cens Electoral hagi admès la sol·licitud de vot per correu, ja no es pot votar presencialment a la mesa.
 

pujar inici